Orlice

Orlice vzniká soutokem Divoké a Tiché Orlice kousek na Albrechticemi. Délka toku je pouhých 33km. Vlévá se do Labe v Hradci Králové.

Orlice se obvykle kombinuje s Divokou nebo Tichou Orlicí. Obvykle se končí nejpozději ve Svinarech, dále je pak řeka již hodně volejnatá. Nicméně je možné dojet až do Labe.

Řeka protéká přírodním parkem Orlice, břehy jsou lemované loukami a lesy, není vidět mnoho známek civilizace. Proud hodně meandruje (trochu náročnější na kormidlování) a poměrně svižně teče mezi vysokými břehy. Často narazíte na písčité pláže vhodné k odpočinku nebo slepá ramena. Dno je hlinito/písčité, díky čemuž je řeka obvykle celoročně sjízdná.

Prakticky jediné oficiální místo k táboření na Orlici je v Týništi nad Orlicí, tábořiště Rampa Sport.