Orlice a Divoká Orlice

Tento průvodce popisuje Divokou Orlici i s Orlicí. Vodáci tyto řeky často kombinují a po splutí spodní části Divoké Orlice plynule pokračují do Orlice.

Měření vzdáleností v tomto průvodci funguje souvisle přes obě řeky.

Divoká Orlice

Divoká Orlice pramení na Česko-Polské hranici. Délka jejího toku je 96Km. Po soutoku s Tichou Orlicí u Albrechtic vznikne Orlice. Divoká Orlice se obvykle jezdí dohromady s Orlicí.

Horní úseky jsou určeny pro zkušené vodáky a jen když je dostatek vody.

Pro vodáky-turisty je zajímavý úsek od Potštejna. Až do Kostelce nad Orlicí má řeka obtížnost až WW1, přestože se postupně zklidňuje.

Pod Kostelcem již řeka klidně meandruje mezi loukami a listnatými lesy až k soutoku s  Orlicí, po které je možné plout dále. 

Orlice 

Orlice vzniká soutokem  Divoké a Tiché Orlice kousek nad Albrechticemi. Délka toku je pouhých 33km. Vlévá se do Labe v Hradci Králové.

Obvykle se končí nejpozději ve Svinarech, dále je pak řeka již hodně volejnatá. Nicméně je možné dojet až do Labe.

Řeka protéká přírodním parkem Orlice, břehy jsou lemované loukami a lesy, není vidět mnoho známek civilizace. Proud hodně meandruje (trochu náročnější na kormidlování) a poměrně svižně teče mezi vysokými břehy. Často narazíte na písčité pláže vhodné k odpočinku nebo slepá ramena. Dno je hlinito/písčité, díky čemuž je řeka obvykle celoročně sjízdná.

Prakticky jediné oficiální místo k táboření na Orlici je v Týništi nad Orlicí, tábořiště Rampa Sport.