Zlatý potok

Zlatý potok

Zlatý potok začíná pěkným přírodním asi 1 km dlouhým úsekem WW 2-3. Za tímto úsekem následuje pokles obtížnosti na WW2 a za Třemošnicí na WW1. 

Po projetí horního úseku začne být v korytě velké množství kolmých stupňů o výšce 0,5 - 2 m, které jsou za přiměřeného vodního stavu sjízdné a poskytují výborný terén pro nácvik bufování.

Za VV však POZOR na vývařiště a problematické přenášení v navigaci.

Sjízdnost posoudíme:
- dle s stavu Doubravy z Pařížova - orientačně 2. SPA 
- nebo dle nesjízdného můstku lesní cesty nad továrnou Hedvikov, přes který by měla téct voda.