Tichá Orlice

Tichá Orlice pramení na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině. Délka jejího toku je 107km. Po soutoku s Divokou Orlicí u Albrechtic vznikne Orlice.

Pro vodáky – turisty je zajímavá zhruba od Letohradu. Úzká říčka zde meandruje mezi listnatými lesy, řeka má svižnější tempo. V létě zde bývá málo vody.

Za Ústím nad Orlicí, resp. od Kerhartic je již řeka klidnější a má i více vody. Je možné dojet až nad Choceň, kde se obvykle končí.

Pod Chocní je opět možné nastoupit. Řeka zde klidně meandruje mezi loukami a listnatými lesy až k soutoku s Orlicí (po které je možné pokračovat dále).

Jezy jsou zde většinou nesjízdné. Na horním úseku najdeme několik tábořišť, pod Chocní však již není žádné (resp. až na Orlici v Týništi).