Teplá

Teplá

Říčka Teplá nás překvapí množstvím naprosto rozdílných terénů a vodáckých záludností.

Teplá – Poutov:

V nejhořejší úsek z obce Teplá protéká říčka Teplá úzkým korytem, které je plné meander a přírodních překážek (padlé stromy, nízké větve a pobřežní vegetace). Díky těmto překážkám může být úsek obtížný a zdlouhavý.

Poutov - Pramenský potok:

Za mostem u železniční stanice Poutov se řeka mírně rozšíří, zvětší se spád, začne zalesněná krajina a četné peřeje. V řečišti ubude překážek. Obtížnost je okolo WW1.

Asi 0,5 km na soutokem s Pramenským potokem začínají pěkné peřeje dosahující až k WW2. Úsek Poutov Pramenský Potok je vodácky velmi hezký.

Pramenský potok - Bečov nad. Teplou:

Od soutoku s Pramenským potokem je v říčce výrazně více vody. Koryto se rozšíří a obtížnost se pohybuje mezi WW1 a WW2. Od železničního mostu protéká řeka asi 3,5 km PR Údolí Teplé.

Bečov nad. Teplou - Teplička

Za Bečovem poklesne obtížnost na WW1. Teplá však stéle protéká krajinově hezkým údolím až do Tepličky. POZOR začínají nepříjemné a nebezpečné jezy s vývařišti.

Teplička - VN Březová

Za Tepličkou klesá obtížnost na ZW. Řeka se stává vodácky méně zajímavou.

Březová - Karlovy Vary

V úseku Březová - Ohře se každý rok pořádá ČPV.

Úsek z Březové začíná přírodním peřejnatým úsekem WW1. Od hotelu Richmond je ale řeka sevřena kolmou a vysokou navigací ze které není většinou možné vystoupit. Charakter řeky se změní. Peřeje vystřídají stupně různé velikosti. Nejtěžší jsou poslední 3 stupně s vývařišti u sanatoria Thermal.