Ploučnice

Řeka Ploučnice pramení v Libereckém kraji pod Ještědem. Horní úsek se ale vodácky nevyužívá.

Úsek Stráž pod Ralskem - Mimoň

Ploučnice je sjízdná už od hráze Horka ve Stráži pod Ralskem, prvních 5 km je ale nepříliš zajímavá úzká strouha, proto se většinou začíná až nad Průrvou Ploučnice.

Řeka je stále velmi úzká, šířka koryta nepřesahuje 5m.

Nad obcí Noviny pod Ralskem protéká pískovcovou soutěskou, která končí čtyřicet metrů dlouhým tunelem. Tento úsek se nazývá Průrva Ploučnice.

Po prolutí Novinami se řeka obloukem vyhýbá kopci Ralsko, který je dominantou zdejšího kraje. Bez větších překvapení doplujeme až do Mimoně.

Úsek Mimoň - Mlýn Brenná

V Mimoni je koryto řeky částečně regulované. Asi 2 km za městem ale regulace končí a začíná zde nejhezčí úsek Ploučnice.

Řeka je úzká, meandruje zaříznutým hliněným korytem a protéká územím minimálně zasaženým civilizací.

Přespat je možné v tábořišti Boreček

Za Borečkem řeka vtéká do CHKO Kokořínsko. Několik hodin opět meandruje pustinou v nivních loukách. V tomto úseku bylo v době sovětské okupace zakázáno vystupovat na břeh a o povolení plavby se muselo žádat (to nyní naštěstí neplatí).

Pozor na padlé stromy a náročnější plavbu v meandrech.

Úsek Mlýn Brenná - Františkov

Pod Brennský mlýnem řeka stále hodně meandruje, ale krajina se postupně víc a víc otevírá.

Před Českou Lípou se řeka srovná a protéká skrz město. Za ním následuje ještě pár kilometrů meandrů.

Od obce Stružnice dále řeka protéká již spíše zastavěnou krajinou.

Obvykle sjízdný úsek Ploučnice končí nad jezem ve Valkeřicích (kousek nad Františkovem).

Úsek Františkov - Ústí do Labe

Poslední úsek Ploučnice není vodácky příliš využívaný. Je na něm velké množství nesjízdných jezů, které se špatně přenášejí. Ani krajinově není tento úsek zajímavý, protéká zastavěnou oblastí.