Morava

Jez Litovel

Morava je ve Vodácké navigaci zpracovaná v délce cca 80km v úseku Hanušovice - Olomouc. Najdete zde dvě varianty MORAVA (aktuálně zobrazena) a MORAVA PŘES MALOU VODU. Liší se vedením trasy v úseku Litovel - Hynkov.

Po Moravě se obvykle pluje o něco pomaleji než na ostatních českých řekách. Plavbu zpomalují meandry a v některých úsecích můžeme narazit na padlé stromy.

Hanušovice - Postřelmov

V úseku Hanušovice - Postřelmov je Morava ještě rychlejší, obtížnost dosahuje až k WW1. Dále se tok již zklidňuje.

Morava hodně meandruje a najdeme na ní také spoustu náhonů, některými je možné plout v případě nedostatku vody v hlavním korytě.

CHKO Litovelské Pomoraví

Od Mohelnice do Olomouce protéká Morava oblastí CHKO Litovelské Pomoraví. Je nutné respektovat pravidla splouvání. Více informací a PDF mapu najdete na stránkách CHKO Litovelské Pomoraví 

Litovel - Hynkov 

V úseku Litovel - Hynkov je možné plout po hlavním toku moravy  pouze V OBDOBÍ OD 1. SRPNA do 31. BŘEZNA.

CELOROČNĚ je pak možné obeplout tetno úsek po Malé Vodě (zvolte MORAVA PŘES MALOU VODU ve Vodácké Navigaci).

Hynkov - Olomouc

V od jezu Hynkov po Olomouc se jezdí pouze po Mlýnském potoce. Splouvání po hlavním toku je v tomto úseku zakázáno.

Olomouc - ústí do Dunaje

Tento úsek není z hlediska vodní turistiky zajímavý a není prozatím ve Vodácké navigaci zpracovaný.