Morava přes Malou vodu

Morava je ve Vodácké navigaci zpracovaná v délce cca 80km v úseku Hanušovice - Olomouc. Najdete zde dvě varianty MORAVA  a MORAVA PŘES MALOU VODU (aktuálně zobrazena). Liší se vedením trasy v úseku Litovel - Hynkov

Hanušovice - Postřelmov

V úseku Hanušovice - Postřelmov je Morava ještě rychlejší, obtížnost dosahuje až k WW1. Dále se tok již zklidňuje.

Morava hodně meandruje a najdeme na ní také spoustu náhonů, některými je možné plout v případě nedostatku vody v hlavním korytě.

CHKO Litovelské Pomoraví

Od Mohelnice do Olomouce protéká Morava oblastí CHKO Litovelské Pomoraví. Je nutné respektovat pravidla splouvání. Více informací a PDF mapu najdete na stránkách CHKO Litovelské Pomoraví 

Litovel - Hynkov 

V úseku Litovel -  Hynkov je možné plout po hlavním toku Moravy  pouze V OBDOBÍ OD 1. SRPNA do 31. BŘEZNA (zvolte MORAVA ve Vodácké Navigaci).

CELOROČNĚ je pak možné obeplout tento úsek po Malé vodě. V Litoveli nad jezem je potřeba pokračovat náhonem vpravo. Po cca 500m je nutné vystoupit a přenést lodě na Malou vodu.

Hynkov - Olomouc

V od jezu Hynkov po Olomouc se jezdí pouze po Mlýnském potoce. Splouvání po hlavním toku je v tomto úseku zakázáno. 

Olomouc - ústí do Dunaje

Tento úsek není z hlediska vodní turistiky zajímavý a není prozatím ve Vodácké navigaci zpracovaný.