Lomnický potok

Splutí Lomnického potoka je obtížné z důvodu velkého spádu a úzkého kamenitého řečiště. Není prostor pro váhání a koupel je opravdu studená. Potok není vhodný pro začátečníky
 
Obtížnost dosahuje až WW2+ a ve spodní části vás čekají tři nebezpečné jezy, které je třeba prohlédnou a případně zajistit. První z jezů je většinou nesjízdný s kameny ve velkém vývařišti. Doba splutí pro zkušeného jezdce je zhruba 30 min.
 
Lomnický potok je sjízdný pouze při organizovaném splouvání nebo při jarních táních a velkých deštích. Vodní stav je závislý na vypouštění z VD Stanovice.