type
VN Stanovice
popis
0 m
type
Schody k nástupnímu místu
popis 3D panorama
0 m
pravý břeh
type
Příjezd pod hráz
popis 3D panorama
0 m
levý břeh
sjízdnost
100 m
type
Vodočet Stanovice
popis
200 m
pravý břeh
type
Místo nástupu na řeku
popis
200 m
pravý břeh
type
Místo nástupu na řeku
popis
200 m
levý břeh
sjízdnost
100 m
type
Dále WW2
popis
300 m
sjízdnost
300 m
type
Most pro pěší
600 m
sjízdnost
100 m
type
Šikmý váleček
popis
700 m
obtížnost Těžší peřeje (WW2)
sjízdnost
100 m
type
Dále WW2+
popis
800 m
sjízdnost
1000 m
type
Bod záchrany KV 002
popis
1,8 km
levý břeh
type
Stupeň
1,8 km
Nízký sjízdný stupeň
sjízdnost
300 m
type
Dále WW2
popis
2,1 km
sjízdnost
100 m
type
Jez
popis
2,2 km
Nesjízdný, nebezpečí
sjízdnost
200 m
type
Stupeň
2,4 km
Nízký sjízdný stupeň, nebezpečí
sjízdnost
300 m
type
Jez
popis
2,8 km
Sjízdný, nebezpečí
sjízdnost
200 m
type
Most silniční
3 km
type
Místo nástupu na řeku
3 km
pravý břeh
type
Soutok s Teplou
3 km