Blanice

divoká příroda pro zkušené i pohodová WW turistika

Na Blanici se vodácky využívají tři WW úseky. První a druhý úsek řeky se nachází na horní Blanici nad VN Husinec:

  • Úsek pro zkušené - 11 km WW2-3 v úseku Blažejovice - Řepešín
  • Jarní WW turistika - 8 km WW 2 v úseku Řepešín – začátek vzdutí VN Husinec

Třetí úsek začíná hned pod hrází VN Husinec a končí ve Strunkovicích nebo Bavorově:

  • ČPV Blanice – 11 km WW1-2 v úseku VN Husinec – Strunkovice
  • WW1 v úseku Strunkovice - Bavorov

Oba horní úseky jsou sjízdné pouze na jaře nebo po vydatných deštích. Na dolním úseku se každoročně pořádá ČPV Blanice se zajištěným vypouštěním vody z VN Husinec.

Blažejovice - Řepešín

Blanice

WW2-3

V prvním úseku vás čekají přehledné kaskády, obtížné jezy, napadané stromy. Celou cestu se budete pohybovat v krásném lesnatém údolí, které je součástí CHKO Šumava a spodní polovina i PR Na Soutoku.

Nebezpečí: Splutí je vhodné pouze pro zkušené jezdce. Z údolí je velmi obtížný ústup. Z pravého břehu k silnici to je 1 – 3 km lesem do kopce na severovýchod. Při jarních splutích je třeba počítat s hlubokým sněhem v lese. Je proto vhodné se vybavit stejně jako pro jízdu nepřístupným kaňonem.

Řepešín – vzdutí VN Husinec

Blanice

Od Horního Záblatí protéká řeka PP Blanice a postupně se více a více zařezává do lesnatého údolí. Po pravé straně řeky vede žlutá turistická značka a cesta. Případný ústup z řeky již není takový problém jako v předchozím úseku. Neznamená to však, že je vždy jednoduchý. V jarních měsících a chladném počasí proto dbejte na kvalitní oblečení a výbavu.

VN Husinec - Bavorov

Blanice

Řeka zde již protéká obydlenými oblastmi a neklade takové požadavky na organizaci a zabezpečení splutí.

Od VD Husinec do Strunkovic teče řeka svižně přes občasné peřeje a dosahuje obtížnosti až WW2. V této části řeky se pravidelně pořádá ČPV Blanice.

V úseku ze Strunkovic do Bavorova (Svinětic) řeka meandruje, dosahuje obtížnosti WW1 a její obtížnost postupně klesá. I přes nízkou obtížnost je třeba zachovat pozornost. V meandrujícím toku vás občas překvapí hustě zarostlá místa. Za střední a vyšší vody je pro slabší jezdce jejich průjezd nebezpečný!!

Bezpečnost na Blanici

Při splouvání Blanice dbejte na bezpečnost. Vždy používejte plovací vestu, vodáckou přilbu a kvalitní oblečení (vodáckou bundu, pod ní funkční prádlo, neopren).

Především v horním úseku řeky hrozí v jarních měsících nebezpečí podchlazení. V případě úrazu navíc zhoršení stavu postiženého z důvodu prodlení v poskytnutí zdravotní péče.

Nastudujte dobře mapu a dobijte mobilní telefony. Pro přivolání záchrany se vydejte směrem k civilizaci na severovýchod. Pro získání mobilního signálu počítejte s výstupem do strmého svahu o převýšení cca 100 až 150 m.

Děkujeme, že dbáte bezpečnosti na vodě a pomáháte tak propagovat vodácký sport.