Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Borová Lada - Polka

Délka: 8,2 km
Max. obtížnost: Lehké peřeje (WW1)
Horní úsek Teplé Vltavy z Borových Lad je sjísdný pouze v období 15.3-31.5, jen v so a ne, od 8-18hod. Podrobněji viz podmínky NP Šumava.

Řeka protéká nádhernou Šumavskou krajinou, je v tomto úseku ještě velmi úzká, hodně meandruje, vyskytují se zde časté mělčiny a stromy v řece. Voda je krásně čistá.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 21.04.2021 5:50:00

úsek: Polka - Nová Pec

Délka: 44,2 km
Max. obtížnost: Lehké peřeje (WW1)
Horní úsek Vltavy (Teplá Vltava, dále Vltava) je sjízdný od Polky až do Nové Pece, ale pouze za podmínek NP Šumava.

Řeka protéká nádhernou Šumavskou krajinou, je v tomto úseku ještě velmi úzká, hodně meandruje, vyskytují se zde časté mělčiny a stromy v řece. Voda je krásně čistá.

Úsek Polka - Soumarský most
Sjízdný bez omezení. Obtížnost až WW1. Je možné začít též v Horní Vltavici či v Lenoře. POZOR - nad Lenorou bývá v korytě hodně padlých stromů.

Úsek Soumarský most - Pěkná
Řeka protéká národním parkem. Úsek je sjízdný pouze s registrací, kterou je nejlépe udělat předem online. Na řeku Vás pustí, jen pokud je dost vody, obvykle ve skupinkách s průvodcem. Na břeh je možné vystupovat jen na Odpočinkových místech. Maximální obtížnost ZWC.

Od Pěkné dále je již Vltava opět sjízdná bez omezení.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 21.04.2021 5:50:00

úsek: Nová Pec - Hráz Lipno

Délka: 32,2 km
Max. obtížnost: Klidná voda (ZWA)
Vodní nádrž Lipno, jezero vhodné k rekreaci.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace

úsek: Hráz Lipno - Vyšší Brod

Délka: 10,3 km
Max. obtížnost: Divoká voda (WW6)
Sjízdnost určuje vypouštění z VD Lipno
MV 6-10 m3 (vypouštění při technologické manipulaci)
SV 20-25 m3 (1x ročně pří závodech)
VV 35 a více m3 (pouze pro experty)

První polovina úseku (do Loučovic) je vhodná pouze pro velmi zkušené vodáky, kteří zvládnou obtížnost WW3-4.
Druhá polovina (z Loučovic) pak pouze pro experty zvládající WW4-5+. Zvláště pak za VV, kdy obtížnost narůstá o jeden stupeň, je úsek z Loučovic (Čertovy proudy) vhodný pouze pro vodáky se zkušenostmi ze zahraničních terénů WW5 a více.

Úseky podrobněji
Obtížnosti úseků závisí na vodních stavech. Situaci vyhodnoťte na místě.
- Přehrada Lipno – Váňův skok - WW3-4 (pro veřejnost většinou nepřístupné - závody).
- Váňův skok – peřej Sv. Prokop - WW3-4 (válec Železňák).
- Rybník 1 – rybník 2 - ZW (WW3).
- Jez Loučovice (garáže) – Papírna - WW2-4 (peřej Papírna je první ochutnávkou toho, co bude následovat WW4+).
- Jez Loučovice (vrata) – hájovna WW4-5+.
- Hájovna – vyrovnávací nádrž (WW2-3, ZW).

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 21.04.2021 6:40:00

úsek: Vyšší Brod - Boršov

Délka: 69,4 km
Max. obtížnost: Lehké peřeje (WW1)
Nejčastěji ježděný a nejhezčí úsek Vltavy. Díky regulaci na Lipně má obvykle dostatek vody. Většina jezů je upravená a sjízdná.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 21.04.2021 6:50:00

úsek: Boršov - Hluboká nad Vltavou

Délka: 19,7 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Vodácky již nepříliš zajímavý a málo využívaný úsek Vltavy. Řeka protéká městskou zástavbou, proud je pomalý a je nutné přenášet několik vysokých jezů.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 21.04.2021 6:50:00

úsek: Hluboká nad Vltavou - Ústí do Labe

Délka: 226,2 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Tento úsek není ve Vodácké navigaci zpracovaný.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace