Nastavení tisku

Zavřít tisk
Vodácká navigace
www.vodackanavigace.cz

Lužnice

úsek z: Suchdol nad Lužnicí, délka 127 km
type
Obec Suchdol nad Lužnicí
levý břeh (600m)
126,8 km
type
Jez Tušť
Nesjízdný, nebezpečí
Suchdol nad Lužnicí
126,8 km
Kolmý nesjízdný jez, výška 2m. Vpravo náhon. Za vyšší vody velký nebezpečný válec pod jezem.

Sjíždět
Nejde sjíždět.

Přenášet
Přenášení vlevo i vpravo.
type
Půjčovna Samba - Suchdol nad Lužnicí
levý břeh
Suchdol nad Lužnicí
126,8 km
Výdej lodí 9:00 - 12:00.

Výdejní místo najdete u jezu Tušť na levém břehu.

Suchdol nad Lužnicí je ideálním místem pro zahájení čtyřdenní plavby do Veselí nad Lužnicí nebo pro jednodenní plavbu do Majdaleny.
+420 604 811 220
100 m
type
Most silniční
Suchdol nad Lužnicí
126,7 km
600 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
Suchdol nad Lužnicí
126,1 km
700 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
Suchdol nad Lužnicí
125,4 km
200 m
type
Most silniční
Suchdol nad Lužnicí
125,2 km
300 m
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Suchdol nad Lužnicí
124,9 km
V tábořišti Vodácká základna.
type
Tábořiště Vodácká základna
pravý břeh
Suchdol nad Lužnicí
124,9 km
Vodácké tábořiště v nádherné přírodě u řeky Lužnice.
K dispozici občerstvení, vodácká půjčovna,WC, sprchy.

Ideální začátek Vaší plavby po Lužnici, doporučujeme například jednodenní výlet do kempu Majdalena.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
+420 608 776 014
1,9 km
type
Přítok Dračice
řeka přitéká z pravé strany
123 km
6,4 km
type
Most technický
116,6 km
100 m
type
Zlatá stoka
116,5 km
Nad jezem Pilař vlevo začátek Zlaté stoky.

Zlatá stoka je vodní kanál v Třeboňské pánvi napájející tamější rybniční soustavu. Zlatá stoka propojuje pomocí dalších stok, které z ní odbočují, rybníky na levém břehu Lužnice. Délka se udává na mezi 45 až 50 km s průměrným průtokem okolo 1 m³/s. Wikipedie
100 m
type
Jez Pilař
Nesjízdný, nebezpečí
116,4 km
Smrtelně nebezpečný kolmý nesjízdný jez, výška 3m. Pod jezem válec. Nutné včas přistát.

Sjíždět
Nejde sjíždět.

Přenášet
Přenášení vlevo - nezapomeňte včas přistát.
200 m
type
Most silniční
116,2 km
100 m
type
Vodočet Pilař
levý břeh
116,1 km
cca 150 m po proudu od silničního mostu Majdalena - Hamr, levý břeh.
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
116,1 km
Nízký stupeň u vodočtu.
800 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
115,3 km
Kamenný stupeň, výška 0.5m.

Sjíždět
Sjízdný po prohlédnutí za dostatečné vody.
1,2 km
type
Stupeň - brod
Nízký sjízdný stupeň
Majdalena
114,1 km
Nízký sjízdný stupeň, bývalý brod.
700 m
type
Kemp Majdalena
levý břeh
Majdalena
113,3 km
+420 606 117 421
type
Místo nástupu na řeku
levý břeh
Majdalena
113,3 km
type
Obec Majdalena
levý břeh (500m)
113,3 km
100 m
type
Půjčovna Samba - Majdalena
levý břeh
Majdalena
113,3 km
Výdej a sběr po telefonické domluvě. Z tohoto místa svážíme nebo sem navážíme lodě a další vodácké vybavení.

Lodě sbíráme v kempu Majdalena na levém břehu. Majdalena je nejčastější zastávkou vodáků při plavbě ze Suchdola nad Lužnicí. O kus dál po proudu se pak řeka rozděluje na Starou a Novou řeku.
+420 604 811 220
100 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
Majdalena
113,2 km
3 km
type
Provalený meandr
110,2 km
Aktualizace: v létě 2017 opraveno palisádou z dřevěné kulatiny, již nehrozí projetí do koryta odlehčovacího kanálu

Jeďte vpravo - po řece. Rovně pokračuje úzký zarostlý provalený meandr, který se cca po 20m vlévá do odlehčovacího kanálu (ten se spojí s Lužnicí na rozvodí Staré/Nové řeky.
1,1 km
type
Jez Rozvodí Staré-Nové řeky
Nesjízdný, nebezpečí
109,1 km
Nesjízdný jez za rozvodím Staré a Nové řeky, směrem na Starou řeku. Dvě různá jezová tělesa, obě nebezpečná a nesjízdná. Přes jez vede most.

Sjíždět
Není sjízdný.

Přenášet
Přenášení středem (mezi jezovými tělesy).
type
Rozvodí - Nová řeka
109,1 km
Rozdvojení řeky na Starou řeku vlevo (původní Lužnice) a Novou řeku vpravo . Novou řekou je možné proplout do Nežárky a dále zpět do Lužnice.

Lužnice přes Novou řeku - Zobrazit
1,8 km
type
Vodočet Kazdovna
pravý břeh
107,4 km
Na lávce pro pěší.
type
Most pro pěší
107,4 km
800 m
type
Brod Brod
106,5 km
type
Most pro pěší
106,5 km
1,8 km
type
NPR Stará a Nová řeka
levý břeh (200m)
104,6 km
Stará a Nová řeka je národní přírodní rezervace ev. č. 407 na k.ú. Holičky u Staré Hlíny, Stříbřec, Majdalena a Hamr (okres Jindřichův Hradec). Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko. Stará řeka a Nová řeka jsou též součásti kulturní památky Rožmberská rybniční soustava.
Důvodem ochrany jsou přirozené lesní porosty, mokřady a populace vzácných a ohrožených druhů živočichů klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), páchníka hnědého (Osmoderma eremita), tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) a kuňky obecné (Bombina bombina) včetně jejich biotopů.

Roste zde hlavně blatouch bahenní, bledule jarní, ďáblík bahenní. Mezi vzácné rostliny, které se v rezervaci vyskytují, patří žebratka bahenní, puštička rozprostřená, kosatec žlutý nebo leknín bělostný. Na jihu se vyskytují vzácné porosty statných dubů.

Bezobratlí živočichové jsou zastoupeny vzácnými druhy brouků například tesařík obrovský nebo páchník hnědý. Mezi hojné druhy patří bělopásek tavolníkový nebo pavouk lovčík vodní. V močálech se vyskytují některé druhy ptáků jako chřástal vodní, chřástal kropenatý nebo bekasina otavní, je zde také ledňáček říční, který hnízdí na břehu Lužnice nebo ptáci hnízdící v lesích jako čáp černý orel mořský nebo jestřáb lesní. Nejdůležitější savec v této rezervaci je vydra říční. Wikipedie
2,2 km
type
Most silniční
102,4 km
Dřevěný silniční most.
800 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
101,6 km
Cca 0,5m vysoký stupeň, pouze dřevěný kmen jako koruna jezu a pod tím malý kamenný zához. Bezpečný za všech vodních stavů.

Sjíždět
Nejlépe sjízdný úplně vlevo.
300 m
type
Most silniční
101,3 km
2,8 km
type
Most silniční
Stará Hlína
98,5 km
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Stará Hlína
98,5 km
type
Půjčovna Samba - Stará Hlína
pravý břeh
Stará Hlína
98,5 km
Výdej a sběr po telefonické domluvě. Z tohoto místa svážíme nebo sem navážíme lodě a další vodácké vybavení.

Stará Hlína se nachází ještě před rybníkem Rožmberk. Lodě sbíráme na pravém břehu u mostu.
+420 604 811 220
type
Most silniční
Stará Hlína
98,4 km
type
Obec Stará Hlína
levý břeh (200m)
98,4 km
2,4 km
type
Rybník Rožmberk
96 km
Pozor, na rybníce mohou být za větru velké vlny.
2,1 km
type
Hráz - rybník Rožmberk.
93,9 km
Hráz rybníka Rožmberk.

Sjíždět
Nejde sjíždět.

Přenášet
Přenášet vpravo od stavidel.
600 m
type
Most technický
93,3 km
1,4 km
type
Most silniční
Lužnice
92 km
100 m
type
Kemp Lužnice
pravý břeh
Lužnice
91,9 km
+420 384 722 551
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Lužnice
91,9 km
type
Obec Lužnice
levý břeh (300m)
91,9 km
type
Půjčovna Samba - Lužnice
pravý břeh
Lužnice
91,9 km
Výdej lodí 9:00 - 12:00, sběr lodí 14:00 - 18:00 po telefonické domluvě.

Lodě sbíráme v kempu za silničním mostem na pravém břehu.
+420 604 811 220
600 m
type
Jez Tájek
Nesjízdný, nebezpečí
91,3 km
Nesjízdný kolmý jez se dvěma poli. Výška 2m. Pod jezem nebezpečný válec. Vpravo náhon. Nad jezem lávka pro pěší.

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášení vlevo.
1,5 km
type
Most pro pěší
89,7 km
2 km
type
Most silniční
87,8 km
500 m
type
Most pro pěší
87,2 km
700 m
type
Most silniční
86,6 km
400 m
type
Jez Frahelž
Nesjízdný, nebezpečí
86,2 km
Nebezpečný nesjízdný kolmý jez se dvěma poli. Výška 2m. Pod jezem nebezpečný válec.

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášet vlevo, nebo vpravo přes ostrov mezi náhonem a jezem.
1,6 km
type
Vodočet Frahelž
levý břeh
84,6 km
Silniční most ve Frahelži, levý břeh
type
Most silniční
84,6 km
400 m
type
Most železniční
84,2 km
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
84,2 km
Nízký kamenný stupeň pod železničním mostem.
200 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň, nebezpečí
84 km
Pozor za velké vody může být tento stupeň nebezpečný. Za malé a střední vody jen vlna.
500 m
type
Most pro pěší
83,4 km
1,5 km
type
Jez Val
Nesjízdný, nebezpečí
81,9 km
Nízký, leč nebezpečný kolmý jez. Výška mate, pod jezem je velký nebezpečný válec. Nezapomenout zastavit.

Pozor, kromě hluku a cedule na sebe jez nijak neupozorní (na břehu není žádná stavba ani nic výrazného).

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášení vpravo, nutné včas zastavit.
400 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
81,5 km
Nízký stupeň, po stranách výrazné vracáky.
200 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
81,3 km
Sjíždět středem.
100 m
type
Most silniční
81,1 km
200 m
type
Kemp Měruše u pískových jezer
80,9 km
Příjemný rodinný kemp s domácí kuchyní, krytou hernou, dětským hřištěm.ubytování v chatkách a karavanech.Nové sociální zařízení.
+420 773 515 021
type
Most silniční
80,9 km
type
Místo nástupu na řeku
levý břeh
80,9 km
Kemp Měruše
type
Půjčovna Samba - Vlkov
levý břeh
80,9 km
Výdej a sběr po telefonické domluvě. Z tohoto místa svážíme nebo sem navážíme lodě a další vodácké vybavení.

Lodě sbíráme u kempu Měruše na levém břehu řeky. Odtud je dobré výchozí místo na jednodenní plavbu Vlkov – Dráchov (11 km).
+420 604 811 220
900 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
80 km
Kamenný práh
100 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
79,9 km
700 m
type
Most pro pěší
79,2 km
2 km
type
Most technický
77,2 km
500 m
type
Most silniční
Veselí nad Lužnicí
76,7 km
100 m
type
Most železniční
Veselí nad Lužnicí
76,6 km
300 m
type
Most pro pěší
Veselí nad Lužnicí
76,3 km
500 m
type
Přítok Degárka
řeka přitéká z pravé strany
Veselí nad Lužnicí
75,8 km
100 m
type
Most pro pěší
Veselí nad Lužnicí
75,7 km
100 m
type
Most silniční
Veselí nad Lužnicí
75,6 km
200 m
type
Jez Klapkový
Nesjízdný, nebezpečí
Veselí nad Lužnicí
75,5 km
Vysoký kolmý jez se dvěma poli. Výška 2m. Pod jezem nebezpečný válec. Vlevo náhon.

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášení vpravo (schůdky u zábradlí). Nutné včas přistát za zvýšené hladiny vody!
100 m
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Veselí nad Lužnicí
75,3 km
type
Půjčovna Samba - Veselí nad Lužnicí
pravý břeh
Veselí nad Lužnicí
75,3 km
Výdej a sběr po telefonické domluvě. Z tohoto místa svážíme nebo sem navážíme lodě a další vodácké vybavení.

Lodě sbíráme v kempu Ostrov přímo v centru ve Veselí nad Lužnicí na pravém břehu Lužnice pod jezem (POZOR jez je nesjízdný!). Veselí je vhodné místo pro zakončení čtyřdenní plavby ze Suchdola nad Lužnicí nebo se odtud můžete vydat na kratší plavbu do Dráchova.
+420 604 811 220
type
Tábořiště Ostrov
pravý břeh
Veselí nad Lužnicí
75,3 km
Na poloostrově mezi Lužnicí a Nežárkou
+420 777 151 686
type
Obec Veselí nad Lužnicí
75,3 km
200 m
type
Přítok Nežárka
řeka přitéká z pravé strany
Veselí nad Lužnicí
75,1 km
100 m
type
Most pro pěší
Veselí nad Lužnicí
75 km
700 m
type
Most pro pěší
74,3 km
type
Most silniční
74,3 km
1,8 km
type
Most silniční
72,5 km
2,7 km
type
Jez Dráchov
Nesjízdný, nebezpečí
Dráchov
69,9 km
Smrtelně nebezpečný jez, kolmý. Velký válec pod jezem. Vpravo nesjízdná (špatně konstruovaná ) propust. Nutné včas přistát. Výška 1.5m. Vlevo náhon.

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášení vpravo, podél pomníčků.
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Dráchov
69,8 km
type
Obec Dráchov
levý břeh (500m)
69,8 km
type
Most silniční
Dráchov
69,8 km
100 m
type
Půjčovna Samba - Dráchov
pravý břeh
Dráchov
69,7 km
Výdej a sběr lodí: denně 8:00 - 18:00

Naší loděnici najdete na pravém břehu hned za silničním mostem pod jezem (POZOR jez je nesjízdný!). Dráchov je vhodné místo pro ukončení plavby. Je možné se zde utábořit v příjemném kempu Fousek na jehož louce sídlí naše základna.
+420 604 811 220
type
Kemp Fousek
pravý břeh
Dráchov
69,7 km
Krásný kemp s rozsáhlým tábořištěm hned vedle Lužnice a zbrusu nová Restaurace Fousek (otevřená každý den 11-23 h.).

Vodácké tábořiště poskytuje téměř neomezený prostor pro stanování, jelikož se táhne cca 1 km podél řeky Lužnice a sahá až po rybník Honzík, který je jedním ze 3 rybníků v Kempu Fousek. Pohodlný výlez z vody, vhodný i pro vytažení lodí, najdete zkraje tábořiště, hned vpravo za mostem u jezu Dráchov. Hned u něj se nalézá půjčovna lodí Samba.

K Restauraci Fousek (www.restauracefousek.cz), vhodné i pro vodáky vzhledem k venkovnímu sezení, recepci a ke sprchám je to od výlezu z řeky (od půjčovny Samba) 450 m příjemnou procházkou podél rybníka.
+420 724 347 866
700 m
type
Kemp Karvánky
pravý břeh (200m)
69 km
+420 603 242 157
1,2 km
type
Jez Čejnov
Nesjízdný, nebezpečí
67,7 km
Nesjízdný parabolický jez. Výška 2m. Vlevo propust, také nesjízdná. Pod jezem velký nebezpečný válec.

Sjíždět
Nikdy nesjíždět, nebezpečný válec.

Přenášet
Přenášení vlevo.
2 km
type
TJ Spartak Soběslav
levý břeh
Soběslav
65,7 km
+420 608 069 551
100 m
type
Místo nástupu na řeku
levý břeh
Soběslav
65,6 km
V kempu TJ Spartak
500 m
type
Most pro pěší
Soběslav
65,1 km
100 m
type
Obec Soběslav
pravý břeh (400m)
65 km
600 m
type
Jez Steiniger
Sjízdný
Soběslav
64,4 km
Šikmý kamenitý jez. Dole skok se zuby (pozor). Propust uprostřed. Propust obvykle zahrazená. Výška 1m. Vlevo náhon.

Sjíždět
Sjízdný po koruně, dle stavu vody.

Přenášet
Přenášení vpravo.
200 m
type
Most silniční
Soběslav
64,1 km
1,4 km
type
Jez Špačkův mlýn - levé rameno
Sjízdný
62,7 km
Řeka se před jezem dělí na dvě ramena (ostrov). Jez je v obou ramenech, jezděte VLEVO. V levém rameni šikmý sjízdný jez, výška 1.5m.

Sjíždět
Sjízdný kdekoliv po koruně.

Přenášet
Přenášení vlevo.
100 m
type
Most pro pěší
62,6 km
Obslužný most v areálu ČOV.

Most je jen v pravém rameni řeky, obvykle se jezdí levým ramenem.
700 m
type
Most pro pěší
61,9 km
1,5 km
type
Vodočet Klenovice
pravý břeh
60,4 km
U silničního mostu na trase Soběslav - Rybova Lhota, pravý břeh
type
Most silniční
60,4 km
2,6 km
type
Most pro pěší
57,7 km
800 m
type
Autokemp Pohoda Roudná
pravý břeh (200m)
57 km
Pozor, kemp je kousek od řeky za chatovou osadou. Pokud chcete přistát v autokempu je potřeba z řeky zaplout do zátoky a použít tak zadní vchodovou branku autokempu.

Autokemp Pohoda leží přímo u břehu rybníka /bývalé pískovny-možnost rybolovu/ nedaleko řeky Lužnice v obci Roudná .

Nabízíme ubytování pro jednotlivce, rodiny, kluby i firmy- pro rekreaci, školení, srazy, a pod. ve 40ti dvoulůžkových pokojích, v šestilůžkových chatách se sprchou, maringotkách, ve vlastních stanech nebo také pod širákem, což využívají hlavně vodáci, kteří to mají kousek k řece Lužnici.

Po dohodě je možnost celosezónního pronájmu chatek , jednotlivých pokojů i stání pro karavan. Tento autokemp je ideálním místem pro odpočinek a načerpání nových sil, sportovní vyžití pro děti i dospělé. Také rybáři a houbaři si zde přijdou na své! Restaurace přímo v kempu.
+420 608 307 724
800 m
type
Jez Roudná
Nesjízdný
56,2 km
Šikmý jez s vystouplými kameny z desky, ta je navíc zakončena zuby. Propust v levé části. Výška 1m. Pod jezem kameny.

Sjíždět
Sjíždět propustí, pokud je otevřená a po prohlédnutí.

Přenášet
Přenášení vlevo.
300 m
type
Most pro pěší
55,9 km
800 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
55,1 km
500 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
54,6 km
5,9 km
type
Obec Planá nad Lužnicí
48,7 km
100 m
type
Jez Planá
Nesjízdný
Planá nad Lužnicí
48,6 km
Šikmý jez, deska zakončena zuby. Uprostřed propust. Výška 1.5m.

Sjíždět
Sjízdný propustí, pokud je otevřená a po prohlédnutí.

Přenášet
Přenášení vlevo.
100 m
type
Most silniční
Planá nad Lužnicí
48,5 km
2,3 km
type
Jez Soukeník
Nesjízdný, nebezpečí
46,3 km
Šikmý jez se skokem a s propustí vlevo. Již za střední vody je pod jezem nebezpečný válec. Výška 1m. Náhon vlevo.

Sjíždět
Nesjízdný - pouze za nízké vody po prohlédnutí po koruně.

Přenášet
Přenášení vpravo.
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
46,3 km
U jezu soukeník
300 m
type
Tábořiště Soukeník
pravý břeh
45,9 km
1,6 km
type
Most pro pěší
Sezimovo Ústí
44,3 km
200 m
type
Obec Sezimovo Ústí
pravý břeh (300m)
44,1 km
400 m
type
Jez Veselý
Nesjízdný
Sezimovo Ústí
43,7 km
Šikmý jez s propustí uprostřed, dole skok. Výška 1.5m. Náhon vpravo.

Sjíždět
Sjízdný propustí, pokud je otevřená a po prohlédnutí. Případně u levého břehu.

Přenášet
Přenášení vlevo.
1,1 km
type
Most silniční
Tábor
42,6 km
1,3 km
type
Most železniční
Tábor
41,3 km
Železniční příhradový most z roku 1902. Most byl postaven mostárnou bratří Prášilů z Prahy a byl součástí první elektrifikované tratě u nás, které dodávala elektřinu vodní elektrárna poblíž mostu.
200 m
type
Jez Přibík
Sjízdný
Tábor
41,1 km
Šikmý jez s propustí vpravo. Výška 1m.

Sjíždět
Sjízdný, kdekoliv po koruně

Přenášet
Přenášení vpravo.
100 m
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Tábor
41 km
type
Půjčovna Samba - Tábor
pravý břeh
Tábor
41 km
Výdej a sběr po telefonické domluvě. Z tohoto místa svážíme nebo sem navážíme lodě a další vodácké vybavení.

V Táboře si od nás můžete vypůjčit lodě na pravém břehu u restaurace Na Brusírně.
+420 604 811 220
600 m
type
Jez Suchomel
Sjízdný
Tábor
40,4 km
Šikmý jez s propustí v levé části. Vlevo lávku spojující propust se břehem. Náhon vlevo. Výška 1m.

Sjíždět
Sjízdný kdekoliv po koruně, dle stavu vody.

Přenášet
Přenášení vpravo.
300 m
type
Most silniční
Tábor
40,1 km
type
Obec Tábor
pravý břeh (500m)
40,1 km
400 m
type
Jez Veselý
Sjízdný, nebezpečí
Tábor
39,6 km
Šikmý lomený jez s propustí vpravo. Pozor, za vyšší vody je pod jezem silný válec. Propust bývá zavřený. Vpravo náhon do elektrárny. Výška 1.5m.

Na mlýně funkční mlýnské kolo.

Sjíždět
Sjízdný po koruně, ale pozor za vyšší vody. Vždy prohlédnout.

Přenášet
Delší přenášení vlevo po silnici nebo za nižšího stavu přetáhnout po koruně podél levé kozy šlajsny.
300 m
type
Most silniční
Tábor
39,3 km
300 m
type
Jez Pokorný
Sjízdný
Tábor
39 km
Šikmý jez s dlouho korunou. Vpravo propust a náhon. Výška 1m. Pod šlajsnou malá slalomová trať.

Sjíždět
Sjízdný po koruně, případně propustí.

Přenášet
Přenášení vlevo.
200 m
type
Restaurace U Ježka
pravý břeh
Tábor
38,8 km
200 m
type
Ferrata tábor
pravý břeh
Tábor
38,6 km
Krátká cvičná ferrata pro začátečníky, vysoká cca 30 m.
Obtížnost: B, dobře uchycené ocelové lano po celé délce a několik stupových kramlí, žádný převis, nic exponovaného ani výrazněji vzdušného.

Pro zdolání je potřeba speciální ferratové vybavení.
400 m
type
Modrý lom
pravý břeh (100m)
Tábor
38,2 km
"Stonehenge" u řeky Lužnice. Geologická expozice a oblíbené místo pro skalní lezení.
200 m
type
Na Papírně
Nízký sjízdný stupeň
Tábor
38,1 km
Provalené zbytky jezu, jen malá peřej.

Sjíždět
Sjízdné kdekoliv v pravé části.

Přenášet
Přenášení vlevo.
600 m
type
Jez Benešův mlýn
Sjízdný
37,4 km
Kulatý skok a pod ním šikmá deska. Pod jezem sucho a mnoho kamenů. Vpravo propust/retardér. Náhon vpravo. Za větší vody pod jezem peřej WW2.

Sjíždět
Sjíždět propustí, po prohlédnutí a za optimální vody.

Přenášet
Přenášení vlevo.
400 m
type
Cvičná peřej Harrachovka
obtížnost Lehké peřeje (WW1)
37 km
Cvičná peřej, několik jazyků se slalomovými brankami nad tábořištěm Harrachovka.
200 m
type
Tábořiště Harrachovka
pravý břeh
36,8 km
Tábořiště a výletní restaurace Harrachovka nabízí možnost ubytování ve vlastní stanech na prostorné louce u vody. Také nabízíme pokoje s vlasním sociálním zařízením. U tábořiště k dispozici ohniště, WC, sprchy a dětské hřiště.

Nabízíme kuchyni za přijatelné ceny. Specialitou podniku jsou bramboráky, žebírka, zabijačkové a zvěřinové hody.

U tábořiště je také cvičná peřej se slalomovými brankami, kde můžete potrénovat své vodácké dovednosti.
+420 739 639 026
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
36,8 km
Vhodné nástupní místo pod Táborem u restaurace Harrachovka.
400 m
type
Most pro pěší
36,4 km
1000 m
type
Jez Kvěchův mlýn
Sjízdný
35,5 km
Provalený kamenný jez. Výška 1m. Náhon vpravo.

Sjíždět
Sjíždět středem (kde jde nejvíc vody). Pozor na kameny.

Přenášet
Přenášet vlevo, nebo přetahovat v pravé části.
400 m
type
Kamenné stádo
35 km
Kameny v řece zdálky připomínají stádo ovcí.
1,1 km
type
Jez Matoušův mlýn
Sjízdný
33,9 km
Šikmý jez. Dvě propusti, resp. propust a něco jako retardér vedle sebe. Výška 1.5m. Pod jezem kameny. Vpravo náhon.

Sjíždět
Sjíždět retardérem (užší propust). Nutno prohlédnout.

Přenášet
Přenášení vlevo, nebo mezi oběma propustmi.
type
Tábořiště Matoušovský mlýn
pravý břeh
33,9 km
Tábořiště s občerstvením, rodinné zázemí.
+ 420 722 368 940
1,9 km
type
Zbytky jezu
Nízký sjízdný stupeň
32 km
Pouze malá peřej.

Sjíždět
Sjízdný při levém břehu.
300 m
type
Skála s tunelem
levý břeh
31,7 km
Na turistické cestě je tunel skrz skálu.
1,4 km
type
Skála pod Příběnicemi
levý břeh
30,3 km
300 m
type
Zřícenina hradu Příběnice
levý břeh (300m)
29,9 km
Při vystupování a ukládání lodí na břehu respektujte pravidla penzionu Příběnice.

Na hrad se dostanete od řeky po žluté turistické značce.

Příběnice jsou zřícenina hradu 3,5 severozápadně od Malšic a 8 km jihozápadně od Tábora v okrese Tábor. Hrad stál na výrazné ostrožně obtékané meandrem Lužnice v nadmořské výšce 410 m n. m. Součástí sídelního komplexu byl také latrán a menší hrad Příběničky na protějším břehu řeky. Společně jsou od roku 1958 chráněny jako kulturní památka ČR.

Spolu s hradem Stará Dubá byly Příběnice jedinými hrady, které mohly ve 13. století svým rozsahem a kvalitativním provedením konkurovat menším královským hradům s obvodovou zástavbou, a demonstrovaly tak moc a možnosti svých majitelů. Wikipedie
2,1 km
type
Jez Bejšovcův mlýn
Sjízdný
27,8 km
Šikmý jez, dole zuby. Vlevo propust, bývá zahrazena. Výška 1.5m. Náhon vlevo.

Sjíždět
Sjízdný po koruně, dle stavu vody.

Přenášet
Přenášení vpravo.
400 m
type
Místo nástupu na řeku
levý břeh
27,5 km
Nástupní místo v některém z kempu u Bečic
type
Půjčovna lodí Samba - Bečice
levý břeh
27,5 km
Výdej a sběr po telefonické domluvě.
Z tohoto místa svážíme nebo sem navážíme lodě a další vodácké vybavení.
Lodě sbíráme v kempu Country na levém břehu.
200 m
type
Kemp Country Bečice
levý břeh
27,3 km
400 m
type
Kemp Saloon Lužnice
levý břeh
26,9 km
Pohodové tábořiště, teplá jídla, pivo,nealko, WC, pitná voda.
400 m
type
Rekreační sředisko Stavorek
levý břeh
26,5 km
Rekreační středisko se nachází necelé dva kilometry od obce Bečice, u řeky Lužnice. Je velmi vhodné pro vodáky, houbaře, cykloturistiku, rybáře, a hlavně pro milovníky krásné přírody.

Nabízíme možnost ubytování na rozlehlé zelené louce ve Vašich stanech/karavanech či našich útulných čtyřlůžkových chatkách (dvojchaty4a4).
+420 602 379 404
200 m
type
Jez Suchomel
Sjízdný
26,3 km
Nově opravený v roce 2013. Šikmý jez, obvykle suchý. Nahoře schod. Celá levá polovina slouží jako rybí přechod. Vpravo propust. Pod jezem kamenný zához.

Sjíždět
Sjíždět propustí vpravo.

Přenášet
Přenášení vpravo.
1,9 km
type
Stádlecký řetězový most
levý břeh
24,3 km
Stádlecký most přes Lužnici stojí od roku 1975 pod městysem Stádlec a je posledním dochovaným empírovým řetězovým mostem v České republice. Původně, v letech 1848–1960, překlenoval Vltavu u Podolska. V roce 1959 byl jako Podolský most prohlášen národní technickou památkou. V letech 1960–1975 byl rozebrán a přemístěn na dnešní místo na Lužnici. Wikipedie
type
Most silniční
24,3 km
Řětězový most
type
Jez U Marků
Sjízdný
24,3 km
Šikmý jez hned za řetězovým mostem, dole zuby. Vpravo propust. Výška 1,5m.

Sjíždět
Sjíždět po koruně (nejlépe vlevo podé navigace, dále jsou na koruně roztroušené kameny), či propustí (je-li otevřená).

Přenášet
Přenášení vlevo.
2,1 km
type
Jez U Papírny
Sjízdný
22,3 km
Šikmý jez s dlouhou korunou, dole zuby.Výška 1.5m. Vlevo propust sloužící na protahování lodí. Za ní náhon vedoucí do kempu.

Sjíždět
Sjízdný, kdekoliv po koruně.

Přenášet
Přenášení vpravo (schody) nebo vlevo (propust na přetahování).
300 m
type
Kemp Na Staré Papírně
levý břeh
22 km
1,6 km
type
Obec Dobronice u Bechyně
pravý břeh (400m)
20,4 km
100 m
type
Zřícenina Dobronice
pravý břeh (100m)
Dobronice u Bechyně
20,3 km
Dobronice je hradní zřícenina, která se nachází na okraji vesnice Dobronice u Bechyně asi 7 kilometrů od Bechyně v okrese Tábor. Vypíná se nad řekou Lužnice. Kolem hradu vede červeně značená turistická stezka Tábor-Bechyně.

V sezoně je přístupná zachovalá hradní věž a v areálu hradu se konají různé atrakce pro turisty. Wikipedie
type
Občerstvení - penzion pod Hradem
pravý břeh
Dobronice u Bechyně
20,3 km
Občerstvení s venkovním i krytým posezením, 30 metrů od řeky Lužnice, vpravo nad jezem v Dobronicích. Nabízí bohatý výběr alkoholických i nealkoholických nápojů, teplou i studenou kuchyni, připojení WiFi zdarma.

Možnost ubytování v penzionu nebo po dohodě stanování v areálu provozovny.
+420 608 527 003
type
Jez U Elektrárny
Nesjízdný
Dobronice u Bechyně
20,3 km
Šikmý jez, nahoře i dole skok. Propust uprostřed. Pod jezem kamenný zához. Výška 1.5m. Náhon vpravo.

Sjíždět
Sjízdný jen za optimální vody a po prohlédnutí propustí, nebo případně po koruně.

Přenášet
Přenášení vlevo.
100 m
type
Most silniční
Dobronice u Bechyně
20,3 km
100 m
type
Kemp Dobronice
levý břeh
Dobronice u Bechyně
20,2 km
Kemp se nachází v malebné a klidné přírodě jižních Čech v obci Dobronice u Bechyně, na levém břehu řeky Lužnice, s výhledem na zříceninu hradu.
+420 737 450 825
4,3 km
type
Most silniční
15,8 km
2 km
type
Tábořiště Říhovky
levý břeh
13,9 km
Tábořiště říhovky, otevřeno od dubna do října. Správce Antonín Beroušek tel. 608543486. Tábořiště není přístupné autem.
1,8 km
type
Most silniční
12,1 km
200 m
type
Jez Horní mlýn
Sjízdný
Bechyně
11,9 km
Šikmý jez, na vrcholu koruny dřevěné náplatky, propust vlevo. Vlevo od propusti protažená koruna. Vpravo náhon. Výška 1.5m.

Sjíždět
Sjíždět vlevo od propusti po prodloužené koruně.

Přenášet
Přenášení vpravo.
800 m
type
Obec Bechyně
pravý břeh (300m)
11,1 km
100 m
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Bechyně
11,1 km
type
Půjčovna Samba - Bechyně
pravý břeh
Bechyně
11,1 km
Výdej a sběr po telefonické domluvě. Z tohoto místa svážíme nebo sem navážíme lodě a další vodácké vybavení.

Lodě sbíráme v Bechyni nad druhým jezem na pravém břehu. O vaše lodě i o hladové žaludky a žíznivé krky se vám s radostí postará obsluha v penzionu Pod skalou. V Bechyni většina vodáků svou plavbu po Lužnici končí.
+420 604 811 220
type
Most silniční
Bechyně
11,1 km
type
Zámek Bechyně
pravý břeh (100m)
Bechyně
11,1 km
+420 601 554 240
200 m
type
Jez Dolní mlýn
Nesjízdný
Bechyně
10,8 km
Šikmý jez, dole skok. Nesjízdná propust vlevo. Výška 1.5m. Pod jezem kamenný zához. Náhon a elektrárna vlevo.

Sjíždět
Nesjízdný (ani propustí)

Přenášet
Přenášení vpravo.
100 m
type
Přítok Smutná
řeka přitéká z pravé strany
Bechyně
10,8 km
200 m
type
Vodočet Bechyně
levý břeh
10,6 km
Cca 150 m pod soutokem se Smutnou, levý břeh.
type
Via ferrata Bechyně - Zářečí
levý břeh (100m)
10,6 km
Těžká ferrata na břehu Lužnice (obtížnost D/E). Ferrata není průchozí, je nutné vrátit se zpět po stejné trase. Další její zajímavostí je lanový mostek, který má jako první ferrata u nás.

Pro zdolání je potřeba speciální ferratové vybavení.

Po žluté značce vyjděte nahoru na pole, odku se po šipkách dostanete na začátek ferraty.
3,3 km
type
Jez Červený mlýn
Nesjízdný, nebezpečí
7,3 km
Parabolický jez, výška 1.5m. Vpravo nesjízdná propust. Pod jezem velký nebezpečný válec. Vlevo náhon.

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášení vpravo.
2,8 km
type
Kemp Koloděje
pravý břeh
4,5 km
100 m
type
Most silniční
4,4 km
4,2 km
type
Kemp Vltavín
levý břeh (600m)
100 m
Kemp Vltavín leží na řece VLTAVĚ, cca 300 m. nad soutokem s Lužnicí. Je tedy možné zde zakončit plavbu po Lužnici.
+420 773 259 444.
100 m
type
Soutok s Vltavou
100 m