Nastavení tisku

Zavřít tisk
Vodácká navigace
www.vodackanavigace.cz

Lužnice

úsek z: Suchdol nad Lužnicí, délka 127 km
type
Obec Suchdol nad Lužnicí
levý břeh (600m)
-1,9 km
type
Jez Tušť
Nesjízdný, nebezpečí
Suchdol nad Lužnicí
-1,8 km
Kolmý nesjízdný jez, výška 2m. Vpravo náhon. Za vyšší vody velký nebezpečný válec pod jezem.

Sjíždět
Nejde sjíždět.

Přenášet
Přenášení vlevo i vpravo.
100 m
type
Most silniční
Suchdol nad Lužnicí
-1,7 km
600 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
Suchdol nad Lužnicí
-1,1 km
700 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
Suchdol nad Lužnicí
-500 m
200 m
type
Most silniční
Suchdol nad Lužnicí
-300 m
300 m
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Suchdol nad Lužnicí
0 m
V tábořišti Vodácká základna.
type
Tábořiště Vodácká základna
pravý břeh
Suchdol nad Lužnicí
0 m
Vodácké tábořiště v nádherné přírodě u řeky Lužnice.
K dispozici občerstvení, vodácká půjčovna,WC, sprchy.

Ideální začátek Vaší plavby po Lužnici, doporučujeme například jednodenní výlet do kempu Majdalena.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
+420 608 776 014
1,9 km
type
Přítok Dračice
řeka přitéká z pravé strany
1,9 km
6,4 km
type
Most technický
8,4 km
100 m
type
Zlatá stoka
8,5 km
Nad jezem Pilař vlevo začátek Zlaté stoky.

Zlatá stoka je vodní kanál v Třeboňské pánvi napájející tamější rybniční soustavu. Zlatá stoka propojuje pomocí dalších stok, které z ní odbočují, rybníky na levém břehu Lužnice. Délka se udává na mezi 45 až 50 km s průměrným průtokem okolo 1 m³/s. Wikipedie
100 m
type
Jez Pilař
Nesjízdný, nebezpečí
8,6 km
Smrtelně nebezpečný kolmý nesjízdný jez, výška 3m. Pod jezem válec. Nutné včas přistát.

Sjíždět
Nejde sjíždět.

Přenášet
Přenášení vlevo - nezapomeňte včas přistát.
200 m
type
Most silniční
8,8 km
100 m
type
Vodočet Pilař
levý břeh
8,9 km
cca 150 m po proudu od silničního mostu Majdalena - Hamr, levý břeh.
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
8,9 km
Nízký stupeň u vodočtu.
800 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
9,7 km
Kamenný stupeň, výška 0.5m.

Sjíždět
Sjízdný po prohlédnutí za dostatečné vody.
1,2 km
type
Stupeň - brod
Nízký sjízdný stupeň
Majdalena
10,9 km
Nízký sjízdný stupeň, bývalý brod.
700 m
type
Kemp Majdalena
levý břeh
Majdalena
11,6 km
+420 606 117 421
type
Místo nástupu na řeku
levý břeh
Majdalena
11,6 km
type
Obec Majdalena
levý břeh (500m)
11,6 km
100 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
Majdalena
11,7 km
3 km
type
Provalený meandr
14,7 km
Aktualizace: v létě 2017 opraveno palisádou z dřevěné kulatiny, již nehrozí projetí do koryta odlehčovacího kanálu

Jeďte vpravo - po řece. Rovně pokračuje úzký zarostlý provalený meandr, který se cca po 20m vlévá do odlehčovacího kanálu (ten se spojí s Lužnicí na rozvodí Staré/Nové řeky.
1,1 km
type
Jez Rozvodí Staré-Nové řeky
Nesjízdný, nebezpečí
15,8 km
Nesjízdný jez za rozvodím Staré a Nové řeky, směrem na Starou řeku. Dvě různá jezová tělesa, obě nebezpečná a nesjízdná. Přes jez vede most.

Sjíždět
Není sjízdný.

Přenášet
Přenášení středem (mezi jezovými tělesy).
type
Rozvodí - Nová řeka
15,8 km
Rozdvojení řeky na Starou řeku vlevo (původní Lužnice) a Novou řeku vpravo . Novou řekou je možné proplout do Nežárky a dále zpět do Lužnice.

Lužnice přes Novou řeku - Zobrazit
1,8 km
type
Vodočet Kazdovna
pravý břeh
17,6 km
Na lávce pro pěší.
type
Most pro pěší
17,6 km
800 m
type
Brod Brod
18,4 km
type
Most pro pěší
18,5 km
1,8 km
type
NPR Stará a Nová řeka
levý břeh (200m)
20,3 km
Stará a Nová řeka je národní přírodní rezervace ev. č. 407 na k.ú. Holičky u Staré Hlíny, Stříbřec, Majdalena a Hamr (okres Jindřichův Hradec). Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko. Stará řeka a Nová řeka jsou též součásti kulturní památky Rožmberská rybniční soustava.
Důvodem ochrany jsou přirozené lesní porosty, mokřady a populace vzácných a ohrožených druhů živočichů klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), páchníka hnědého (Osmoderma eremita), tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) a kuňky obecné (Bombina bombina) včetně jejich biotopů.

Roste zde hlavně blatouch bahenní, bledule jarní, ďáblík bahenní. Mezi vzácné rostliny, které se v rezervaci vyskytují, patří žebratka bahenní, puštička rozprostřená, kosatec žlutý nebo leknín bělostný. Na jihu se vyskytují vzácné porosty statných dubů.

Bezobratlí živočichové jsou zastoupeny vzácnými druhy brouků například tesařík obrovský nebo páchník hnědý. Mezi hojné druhy patří bělopásek tavolníkový nebo pavouk lovčík vodní. V močálech se vyskytují některé druhy ptáků jako chřástal vodní, chřástal kropenatý nebo bekasina otavní, je zde také ledňáček říční, který hnízdí na břehu Lužnice nebo ptáci hnízdící v lesích jako čáp černý orel mořský nebo jestřáb lesní. Nejdůležitější savec v této rezervaci je vydra říční. Wikipedie
2,2 km
type
Most silniční
22,5 km
Dřevěný silniční most.
800 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
23,3 km
Cca 0,5m vysoký stupeň, pouze dřevěný kmen jako koruna jezu a pod tím malý kamenný zához. Bezpečný za všech vodních stavů.

Sjíždět
Nejlépe sjízdný úplně vlevo.
300 m
type
Most silniční
23,7 km
2,8 km
type
Most silniční
Stará Hlína
26,4 km
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Stará Hlína
26,5 km
type
Most silniční
Stará Hlína
26,5 km
type
Obec Stará Hlína
levý břeh (200m)
26,5 km
2,4 km
type
Rybník Rožmberk
28,9 km
Pozor, na rybníce mohou být za větru velké vlny.
2,1 km
type
Hráz - rybník Rožmberk.
31 km
Hráz rybníka Rožmberk.

Sjíždět
Nejde sjíždět.

Přenášet
Přenášet vpravo od stavidel.
600 m
type
Most technický
31,6 km
1,4 km
type
Most silniční
Lužnice
33 km
100 m
type
Kemp Lužnice
pravý břeh
Lužnice
33,1 km
+420 384 722 551
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Lužnice
33,1 km
type
Obec Lužnice
levý břeh (300m)
33,1 km
600 m
type
Jez Tájek
Nesjízdný, nebezpečí
33,7 km
Nesjízdný kolmý jez se dvěma poli. Výška 2m. Pod jezem nebezpečný válec. Vpravo náhon. Nad jezem lávka pro pěší.

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášení vlevo.
1,5 km
type
Most pro pěší
35,2 km
2 km
type
Most silniční
37,2 km
500 m
type
Most pro pěší
37,7 km
700 m
type
Most silniční
38,4 km
400 m
type
Jez Frahelž
Nesjízdný, nebezpečí
38,8 km
Nebezpečný nesjízdný kolmý jez se dvěma poli. Výška 2m. Pod jezem nebezpečný válec.

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášet vlevo, nebo vpravo přes ostrov mezi náhonem a jezem.
1,6 km
type
Vodočet Frahelž
levý břeh
40,4 km
Silniční most ve Frahelži, levý břeh
type
Most silniční
40,4 km
400 m
type
Most železniční
40,8 km
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
40,8 km
Nízký kamenný stupeň pod železničním mostem.
200 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň, nebezpečí
41 km
Pozor za velké vody může být tento stupeň nebezpečný. Za malé a střední vody jen vlna.
500 m
type
Most pro pěší
41,5 km
1,5 km
type
Jez Val
Nesjízdný, nebezpečí
43,1 km
Nízký, leč nebezpečný kolmý jez. Výška mate, pod jezem je velký nebezpečný válec. Nezapomenout zastavit.

Pozor, kromě hluku a cedule na sebe jez nijak neupozorní (na břehu není žádná stavba ani nic výrazného).

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášení vpravo, nutné včas zastavit.
400 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
43,5 km
Nízký stupeň, po stranách výrazné vracáky.
200 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
43,7 km
Sjíždět středem.
100 m
type
Most silniční
43,8 km
200 m
type
Most silniční
44,1 km
type
Místo nástupu na řeku
levý břeh
44,1 km
Kemp Měruše
900 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
44,9 km
Kamenný práh
100 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
45 km
700 m
type
Most pro pěší
45,7 km
2 km
type
Most technický
47,7 km
500 m
type
Most silniční
Veselí nad Lužnicí
48,3 km
100 m
type
Most železniční
Veselí nad Lužnicí
48,3 km
300 m
type
Most pro pěší
Veselí nad Lužnicí
48,7 km
500 m
type
Přítok Degárka
řeka přitéká z pravé strany
Veselí nad Lužnicí
49,2 km
100 m
type
Most pro pěší
Veselí nad Lužnicí
49,2 km
100 m
type
Most silniční
Veselí nad Lužnicí
49,3 km
200 m
type
Jez Klapkový
Nesjízdný, nebezpečí
Veselí nad Lužnicí
49,5 km
Vysoký kolmý jez se dvěma poli. Výška 2m. Pod jezem nebezpečný válec. Vlevo náhon.

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášení vpravo (schůdky u zábradlí). Nutné včas přistát za zvýšené hladiny vody!
100 m
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Veselí nad Lužnicí
49,6 km
type
Obec Veselí nad Lužnicí
49,7 km
200 m
type
Přítok Nežárka
řeka přitéká z pravé strany
Veselí nad Lužnicí
49,8 km
100 m
type
Most pro pěší
Veselí nad Lužnicí
50 km
700 m
type
Most pro pěší
50,6 km
type
Most silniční
50,7 km
1,8 km
type
Most silniční
52,4 km
2,7 km
type
Jez Dráchov
Nesjízdný, nebezpečí
Dráchov
55,1 km
Smrtelně nebezpečný jez, kolmý. Velký válec pod jezem. Vpravo nesjízdná (špatně konstruovaná ) propust. Nutné včas přistát. Výška 1.5m. Vlevo náhon.

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášení vpravo, podél pomníčků.
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Dráchov
55,1 km
type
Obec Dráchov
levý břeh (500m)
55,1 km
type
Most silniční
Dráchov
55,1 km
100 m
type
Kemp Fousek
pravý břeh
Dráchov
55,2 km
Krásný kemp s rozsáhlým tábořištěm hned vedle Lužnice a zbrusu nová Restaurace Fousek (otevřená každý den 11-23 h.).

Vodácké tábořiště poskytuje téměř neomezený prostor pro stanování, jelikož se táhne cca 1 km podél řeky Lužnice a sahá až po rybník Honzík, který je jedním ze 3 rybníků v Kempu Fousek. Pohodlný výlez z vody, vhodný i pro vytažení lodí, najdete zkraje tábořiště, hned vpravo za mostem u jezu Dráchov. Hned u něj se nalézá půjčovna lodí Samba.

K Restauraci Fousek (www.restauracefousek.cz), vhodné i pro vodáky vzhledem k venkovnímu sezení, recepci a ke sprchám je to od výlezu z řeky (od půjčovny Samba) 450 m příjemnou procházkou podél rybníka.
+420 724 347 866
700 m
type
Kemp Karvánky
pravý břeh (200m)
56 km
+420 603 242 157
1,2 km
type
Jez Čejnov
Nesjízdný, nebezpečí
57,2 km
Nesjízdný parabolický jez. Výška 2m. Vlevo propust, také nesjízdná. Pod jezem velký nebezpečný válec.

Sjíždět
Nikdy nesjíždět, nebezpečný válec.

Přenášet
Přenášení vlevo.
2,1 km
type
Místo nástupu na řeku
levý břeh
Soběslav
59,3 km
V kempu TJ Spartak
500 m
type
Most pro pěší
Soběslav
59,8 km
100 m
type
Obec Soběslav
pravý břeh (400m)
60 km
600 m
type
Jez Steiniger
Sjízdný
Soběslav
60,6 km
Šikmý kamenitý jez. Dole skok se zuby (pozor). Propust uprostřed. Propust obvykle zahrazená. Výška 1m. Vlevo náhon.

Sjíždět
Sjízdný po koruně, dle stavu vody.

Přenášet
Přenášení vpravo.
200 m
type
Most silniční
Soběslav
60,8 km
1,4 km
type
Jez Špačkův mlýn - levé rameno
Sjízdný
62,2 km
Řeka se před jezem dělí na dvě ramena (ostrov). Jez je v obou ramenech, jezděte VLEVO. V levém rameni šikmý sjízdný jez, výška 1.5m.

Sjíždět
Sjízdný pouze v LEVÉM rameni, kdekoliv po koruně (pokud je dost vody).

Přenášet
Přenášení vlevo.
100 m
type
Most pro pěší
62,4 km
Obslužný most v areálu ČOV.

Most je jen v pravém rameni řeky, obvykle se jezdí levým ramenem.
700 m
type
Most pro pěší
63,1 km
1,5 km
type
Vodočet Klenovice
pravý břeh
64,6 km
U silničního mostu na trase Soběslav - Rybova Lhota, pravý břeh
type
Most silniční
64,6 km
2,6 km
type
Most pro pěší
67,2 km
800 m
type
Kemp Pohoda
pravý břeh (200m)
68 km
Pozor, kemp je kousek od řeky za chatovou osadou. Pokud chcete přistát v autokempu je potřeba z řeky zaplout do zátoky a použít tak zadní vchodovou branku autokempu.

Autokemp Pohoda leží přímo u břehu rybníka /bývalé pískovny-možnost rybolovu/ nedaleko řeky Lužnice v obci Roudná .

Nabízíme ubytování pro jednotlivce, rodiny, kluby i firmy- pro rekreaci, školení, srazy, a pod. ve 40ti dvoulůžkových pokojích, v šestilůžkových chatách se sprchou, maringotkách, ve vlastních stanech nebo také pod širákem, což využívají hlavně vodáci, kteří to mají kousek k řece Lužnici.

Po dohodě je možnost celosezónního pronájmu chatek , jednotlivých pokojů i stání pro karavan. Tento autokemp je ideálním místem pro odpočinek a načerpání nových sil, sportovní vyžití pro děti i dospělé. Také rybáři a houbaři si zde přijdou na své! Restaurace přímo v kempu.

fc: @kemppohoda.cz
+420 775 354 602
800 m
type
Jez Roudná
Nesjízdný
68,8 km
Šikmý jez s vystouplými kameny z desky, ta je navíc zakončena zuby. Propust v levé části. Výška 1m. Pod jezem kameny.

Sjíždět
Sjíždět propustí, pokud je otevřená a po prohlédnutí.

Přenášet
Přenášení vlevo.
300 m
type
Most pro pěší
69,1 km
800 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
69,8 km
500 m
type
Stupeň
Nízký sjízdný stupeň
70,4 km
5,9 km
type
Obec Planá nad Lužnicí
76,3 km
100 m
type
Jez Planá
Nesjízdný
Planá nad Lužnicí
76,3 km
Šikmý jez, deska zakončena zuby. Uprostřed propust. Výška 1.5m.

Sjíždět
Sjízdný propustí, pokud je otevřená a po prohlédnutí.

Přenášet
Přenášení vlevo.
100 m
type
Most silniční
Planá nad Lužnicí
76,4 km
2,3 km
type
Jez Soukeník
Nesjízdný, nebezpečí
78,7 km
Šikmý jez se skokem a s propustí vlevo. Již za střední vody je pod jezem nebezpečný válec. Výška 1m. Náhon vlevo.

Sjíždět
Nesjízdný - pouze za nízké vody po prohlédnutí po koruně.

Přenášet
Přenášení vpravo.
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
78,7 km
U jezu soukeník
1,9 km
type
Most pro pěší
Sezimovo Ústí
80,6 km
200 m
type
Obec Sezimovo Ústí
pravý břeh (300m)
80,8 km
400 m
type
Jez Veselý
Nesjízdný
Sezimovo Ústí
81,2 km
Šikmý jez s propustí uprostřed, dole skok. Výška 1.5m. Náhon vpravo.

Sjíždět
Sjízdný propustí, pokud je otevřená a po prohlédnutí. Případně u levého břehu.

Přenášet
Přenášení vlevo.
1,1 km
type
Most silniční
Tábor
82,3 km
1,3 km
type
Most železniční
Tábor
83,7 km
Železniční příhradový most z roku 1902. Most byl postaven mostárnou bratří Prášilů z Prahy a byl součástí první elektrifikované tratě u nás, které dodávala elektřinu vodní elektrárna poblíž mostu.
200 m
type
Jez Přibík
Sjízdný
Tábor
83,8 km
Šikmý jez s propustí vpravo. Výška 1m.

Sjíždět
Sjízdný, kdekoliv po koruně

Přenášet
Přenášení vpravo.
100 m
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Tábor
83,9 km
600 m
type
Jez Suchomel
Sjízdný
Tábor
84,6 km
Šikmý jez s propustí v levé části. Vlevo lávku spojující propust se břehem. Náhon vlevo. Výška 1m.

Sjíždět
Sjízdný kdekoliv po koruně, dle stavu vody.

Přenášet
Přenášení vpravo.
300 m
type
Most silniční
Tábor
84,9 km
type
Obec Tábor
pravý břeh (500m)
84,9 km
400 m
type
Jez Veselý
Sjízdný, nebezpečí
Tábor
85,3 km
Šikmý lomený jez s propustí vpravo. Pozor, za vyšší vody je pod jezem silný válec. Propust bývá zavřený. Vpravo náhon do elektrárny. Výška 1.5m.

Na mlýně funkční mlýnské kolo.

Sjíždět
Sjízdný po koruně, ale pozor za vyšší vody. Vždy prohlédnout.

Přenášet
Delší přenášení vlevo po silnici nebo za nižšího stavu přetáhnout po koruně podél levé kozy šlajsny.
300 m
type
Most silniční
Tábor
85,7 km
300 m
type
Jez Pokorný
Sjízdný
Tábor
86 km
Šikmý jez s dlouho korunou. Vpravo propust a náhon. Výška 1m. Pod šlajsnou malá slalomová trať.

Sjíždět
Sjízdný po koruně, případně propustí.

Přenášet
Přenášení vlevo.
200 m
type
Restaurace U Ježka
pravý břeh
Tábor
86,2 km
200 m
type
Ferrata tábor
pravý břeh
Tábor
86,3 km
Krátká cvičná ferrata pro začátečníky, vysoká cca 30 m.
Obtížnost: B, dobře uchycené ocelové lano po celé délce a několik stupových kramlí, žádný převis, nic exponovaného ani výrazněji vzdušného.

Pro zdolání je potřeba speciální ferratové vybavení.
400 m
type
Modrý lom
pravý břeh (100m)
Tábor
86,7 km
"Stonehenge" u řeky Lužnice. Geologická expozice a oblíbené místo pro skalní lezení.
200 m
type
Na Papírně
Nízký sjízdný stupeň
Tábor
86,9 km
Provalené zbytky jezu, jen malá peřej.

Sjíždět
Sjízdné kdekoliv v pravé části.

Přenášet
Přenášení vlevo.
600 m
type
Jez Benešův mlýn
Sjízdný
87,5 km
Kulatý skok a pod ním šikmá deska. Pod jezem sucho a mnoho kamenů. Vpravo propust/retardér. Náhon vpravo. Za větší vody pod jezem peřej WW2.

Sjíždět
Sjíždět propustí, po prohlédnutí a za optimální vody.

Přenášet
Přenášení vlevo.
400 m
type
Cvičná peřej Harrachovka
obtížnost Lehké peřeje (WW1)
87,9 km
Cvičná peřej, několik jazyků se slalomovými brankami nad tábořištěm Harrachovka.
200 m
type
Tábořiště Harrachovka
pravý břeh
88,1 km
Tábořiště a výletní restaurace Harrachovka nabízí možnost ubytování ve vlastní stanech na prostorné louce u vody. Také nabízíme pokoje s vlasním sociálním zařízením. U tábořiště k dispozici ohniště, WC, sprchy a dětské hřiště.

Nabízíme kuchyni za přijatelné ceny. Specialitou podniku jsou bramboráky, žebírka, zabijačkové a zvěřinové hody.

U tábořiště je také cvičná peřej se slalomovými brankami, kde můžete potrénovat své vodácké dovednosti.
+420 739 639 026
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
88,1 km
Vhodné nástupní místo pod Táborem u restaurace Harrachovka.
400 m
type
Most pro pěší
88,5 km
1000 m
type
Jez Kvěchův mlýn
Sjízdný
89,5 km
Provalený kamenný jez. Výška 1m. Náhon vpravo.

Sjíždět
Sjíždět středem (kde jde nejvíc vody). Pozor na kameny.

Přenášet
Přenášet vlevo, nebo přetahovat v pravé části.
400 m
type
Kamenné stádo
89,9 km
Kameny v řece zdálky připomínají stádo ovcí.
1,1 km
type
Jez Matoušův mlýn
Sjízdný
91,1 km
Šikmý jez. Dvě propusti, resp. propust a něco jako retardér vedle sebe. Výška 1.5m. Pod jezem kameny. Vpravo náhon.

Sjíždět
Sjíždět retardérem (užší propust). Nutno prohlédnout.

Přenášet
Přenášení vlevo, nebo mezi oběma propustmi.
type
Tábořiště Matoušovský mlýn
pravý břeh
91,1 km
Tábořiště s občerstvením, rodinné zázemí.
+ 420 722 368 940
1,9 km
type
Zbytky jezu
Nízký sjízdný stupeň
93 km
Pouze malá peřej.

Sjíždět
Sjízdný při levém břehu.
300 m
type
Skála s tunelem
levý břeh
93,3 km
Na turistické cestě je tunel skrz skálu.
1,4 km
type
Skála pod Příběnicemi
levý břeh
94,7 km
300 m
type
Zřícenina hradu Příběnice
levý břeh (300m)
95 km
Při vystupování a ukládání lodí na břehu respektujte pravidla penzionu Příběnice.

Na hrad se dostanete od řeky po žluté turistické značce.

Příběnice jsou zřícenina hradu 3,5 severozápadně od Malšic a 8 km jihozápadně od Tábora v okrese Tábor. Hrad stál na výrazné ostrožně obtékané meandrem Lužnice v nadmořské výšce 410 m n. m. Součástí sídelního komplexu byl také latrán a menší hrad Příběničky na protějším břehu řeky. Společně jsou od roku 1958 chráněny jako kulturní památka ČR.

Spolu s hradem Stará Dubá byly Příběnice jedinými hrady, které mohly ve 13. století svým rozsahem a kvalitativním provedením konkurovat menším královským hradům s obvodovou zástavbou, a demonstrovaly tak moc a možnosti svých majitelů. Wikipedie
1,1 km
type
Pionýrák Bartoň
pravý břeh
96,1 km
Rekreační areál s penzionem. Ubytování v apartmánech či chatkách. Možnost postavit stan, tábořiště. Stravování vlastní nebo v restaurace.
+420 602 617 580
1 km
type
Jez Bejšovcův mlýn
Sjízdný
97,1 km
Šikmý jez, dole zuby. Vlevo propust, bývá zahrazena. Výška 1.5m. Náhon vlevo.

Sjíždět
Sjízdný po koruně, dle stavu vody.

Přenášet
Přenášení vpravo.
400 m
type
Místo nástupu na řeku
levý břeh
97,5 km
Nástupní místo v některém z kempu u Bečic
200 m
type
Kemp Country Bečice
levý břeh
97,6 km
400 m
type
Kemp Saloon Lužnice
levý břeh
98,1 km
Pohodové tábořiště, teplá jídla, pivo,nealko, WC, pitná voda.
400 m
type
Rekreační sředisko Stavorek
levý břeh
98,4 km
Rekreační středisko se nachází necelé dva kilometry od obce Bečice, u řeky Lužnice. Je velmi vhodné pro vodáky, houbaře, cykloturistiku, rybáře, a hlavně pro milovníky krásné přírody.

Nabízíme možnost ubytování na rozlehlé zelené louce ve Vašich stanech/karavanech či našich útulných čtyřlůžkových chatkách (dvojchaty4a4).
+420 602 379 404
200 m
type
Jez Suchomel
Sjízdný
98,7 km
Nově opravený v roce 2013. Šikmý jez, obvykle suchý. Nahoře schod. Celá levá polovina slouží jako rybí přechod. Vpravo propust. Pod jezem kamenný zához.

Sjíždět
Sjíždět propustí vpravo.

Přenášet
Přenášení vpravo.
1,9 km
type
Stádlecký řetězový most
levý břeh
100,6 km
Stádlecký most přes Lužnici stojí od roku 1975 pod městysem Stádlec a je posledním dochovaným empírovým řetězovým mostem v České republice. Původně, v letech 1848–1960, překlenoval Vltavu u Podolska. V roce 1959 byl jako Podolský most prohlášen národní technickou památkou. V letech 1960–1975 byl rozebrán a přemístěn na dnešní místo na Lužnici. Wikipedie
type
Most silniční
100,6 km
Řětězový most
type
Jez U Marků
Sjízdný
100,6 km
Šikmý jez hned za řetězovým mostem, dole zuby. Vpravo propust. Výška 1,5m.

Sjíždět
Sjíždět po koruně (nejlépe vlevo podé navigace, dále jsou na koruně roztroušené kameny), či propustí (je-li otevřená).

Přenášet
Přenášení vlevo.
2,1 km
type
Jez U Papírny
Sjízdný
102,7 km
Šikmý jez s dlouhou korunou, dole zuby.Výška 1.5m. Vlevo propust sloužící na protahování lodí. Za ní náhon vedoucí do kempu.

Sjíždět
Sjízdný, kdekoliv po koruně.

Přenášet
Přenášení vpravo (schody) nebo vlevo (propust na přetahování).
300 m
type
Kemp Na Staré Papírně
levý břeh
102,9 km
+420 732 165 906
1,6 km
type
Obec Dobronice u Bechyně
pravý břeh (400m)
104,6 km
100 m
type
Zřícenina Dobronice
pravý břeh (100m)
Dobronice u Bechyně
104,6 km
Dobronice je hradní zřícenina, která se nachází na okraji vesnice Dobronice u Bechyně asi 7 kilometrů od Bechyně v okrese Tábor. Vypíná se nad řekou Lužnice. Kolem hradu vede červeně značená turistická stezka Tábor-Bechyně.

V sezoně je přístupná zachovalá hradní věž a v areálu hradu se konají různé atrakce pro turisty. Wikipedie
type
Občerstvení - penzion pod Hradem
pravý břeh
Dobronice u Bechyně
104,6 km
Občerstvení s venkovním i krytým posezením, 30 metrů od řeky Lužnice, vpravo nad jezem v Dobronicích. Nabízí bohatý výběr alkoholických i nealkoholických nápojů, teplou i studenou kuchyni, připojení WiFi zdarma.

Možnost ubytování v penzionu nebo po dohodě stanování v areálu provozovny.
+420 608 527 003
type
Jez U Elektrárny
Nesjízdný
Dobronice u Bechyně
104,6 km
Šikmý jez, nahoře i dole skok. Propust uprostřed. Pod jezem kamenný zához. Výška 1.5m. Náhon vpravo.

Sjíždět
Sjízdný jen za optimální vody a po prohlédnutí propustí, nebo případně po koruně.

Přenášet
Přenášení vlevo.
100 m
type
Most silniční
Dobronice u Bechyně
104,7 km
4,4 km
type
Most silniční
109,1 km
3,7 km
type
Most silniční
112,8 km
100 m
type
Místo nástupu na řeku
pravý břeh
Bechyně
113 km
100 m
type
Jez Horní mlýn
Sjízdný
Bechyně
113 km
Šikmý jez, na vrcholu koruny dřevěné náplatky, propust vlevo. Vlevo od propusti protažená koruna. Vpravo náhon. Výška 1.5m.

Sjíždět
Sjíždět vlevo od propusti po prodloužené koruně.

Přenášet
Přenášení vpravo.
800 m
type
Obec Bechyně
pravý břeh (300m)
113,8 km
100 m
type
Most silniční
Bechyně
113,9 km
type
Zámek Bechyně
pravý břeh (100m)
Bechyně
113,9 km
+420 601 554 240
200 m
type
Jez Dolní mlýn
Nesjízdný
Bechyně
114,1 km
Šikmý jez, dole skok. Nesjízdná propust vlevo. Výška 1.5m. Pod jezem kamenný zához. Náhon a elektrárna vlevo.

Sjíždět
Nesjízdný (ani propustí)

Přenášet
Přenášení vpravo.
100 m
type
Přítok Smutná
řeka přitéká z pravé strany
Bechyně
114,2 km
200 m
type
Vodočet Bechyně
levý břeh
114,4 km
Cca 150 m pod soutokem se Smutnou, levý břeh.
type
Via ferrata Bechyně - Zářečí
levý břeh (100m)
114,4 km
Těžká ferrata na břehu Lužnice (obtížnost D/E). Ferrata není průchozí, je nutné vrátit se zpět po stejné trase. Další její zajímavostí je lanový mostek, který má jako první ferrata u nás.

Pro zdolání je potřeba speciální ferratové vybavení.

Po žluté značce vyjděte nahoru na pole, odku se po šipkách dostanete na začátek ferraty.
3,3 km
type
Jez Červený mlýn
Nesjízdný, nebezpečí
117,6 km
Parabolický jez, výška 1.5m. Vpravo nesjízdná propust. Pod jezem velký nebezpečný válec. Vlevo náhon.

Sjíždět
Nesjízdný.

Přenášet
Přenášení vpravo.
2,9 km
type
Most silniční
120,6 km
4,2 km
type
Kemp Vltavín
levý břeh (600m)
124,8 km
Kemp Vltavín leží na řece VLTAVĚ, cca 300 m. nad soutokem s Lužnicí. Je tedy možné zde zakončit plavbu po Lužnici.
+420 773 259 444.
100 m
type
Soutok s Vltavou
124,9 km