Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Přebuz - Nejdek

Délka: 16,9 km
Max. obtížnost: Divoká voda (WW4)
Začátek splutí za VV.
Celý úsek se vyznačuje úzkým korytem s minimem vracáků pro zastavení. Lávky a padlé stromy jsou nebezpečné.
Obtížnost se prudce zvyšuje s nárůstem vodních stavů.

Vodočet Stará Role: 100 cm a více.

První část úseku - k soutoku s Černou vodou (Slatinný potok):
- 7 km
- Pouze za VV, Vodočet Stará Role min. cca 110 cm.
- Zpočátku jízda po poli WW I - II. Ale pozor, i zde úzké koryto bez vracáků s problematickým zatavením.
- Postupně se však začne zvyšovat spád a v lese obtížnost roste na WW II - III.

Druhá část úseku - od soutoku s Černou vodou (Slatinný potok):
- 5,5 km
- Vodočet Stará Role min. cca 100 cm.
- Zvýšení obtížnosti na WW II - IV.
- Opět velký spád a minimum vracáků.
- Postupně začínají jezy, které přerušují obtížné kaskádovité úseky
- Jízdu je třeba ukončit před navigačními zdmi.

Třetí část úseku - průjezd Nejdkem:
- 5 km
- Tuto část úseku pro nebezpečí nejezděte !!!
- Velké množství jezů v kolmé navigaci bez možnosti přenášení.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 22.07.2024 12:50:00

úsek: Nejdek - Nová Role

Délka: 6,7 km
Max. obtížnost: Divoká voda (WW4)
Nejčastěji jezděný úsek
Celý úsek se vyznačuje korytem s minimem vracáků. Případné padlé stromy jsou nebezpečné a často viditelné až na poslední chvíli.

Obtížnost se prudce zvyšuje s nárůstem vodních stavů.

Vodočet Stará Role:
- min. (55) 60 cm,
- optimum cca 80 - 100 cm (za 90 cm se zažínají tvořit válce a řeka nabírá na síle),
- maximum je velmi individuální dle zkušenosti jezdců.

První část úseku - konec Nejdku:
- 1,5 - 2 km dle zvoleného místa nástupu.
- Jeden, nebo dva jezy.
- Svižná WW II v úzkém řečišti s minimem vracáků.
- Úsek končí vjezdem do lesa. Pěkné peřejnaté esíčko vpravo a vlevo zakončené nadrženou vodou nad jezem.

Druhá část úseku - Smolné pece:
- 1,5 km
- Za esíčkem pod jezem (v. 0,5 m) začíná nejobtížnější část "Smolné Pece" s nárůstem obtížnosti na WW III až IV (IV+).
- Tato část úseku končí pěknou peřejí, která prověří každého kdo trochu zaspí.
- Peřej je zakončena vracákem vpravo pod mostem, který poskytuje krátkou možnost k záchraně materiálu a paddlerů. Veškerý materiál je třeba odlovit zde. To co zde uplave, plave často až do Nové Role.

Třetí část úseku - dojezd do Nové Role:
- 4 km
- Pod mostem pokles obtížnosti na WW III - II.
- Řeka je však stále velmi svižná, s minimem vracáků a i zde vyžaduje zkušenosti.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 22.07.2024 12:50:00

úsek: Nová Role - Soutok s Ohří

Délka: 8,5 km
Max. obtížnost: Těžší peřeje (WW2)
Spodní a méně zajímavý úsek
- Výrazné zklidnění toku. Nebezpečím jsou pouze jezy a případné padlé stromy.
- Z pohledu WW nezajímavé.

Vodočet Stará Role:
- min. (45) 50 cm,
- maximum je opět velmi individuální dle zkušenosti jezdců.

První část úseku - z Nové Role
- 4 km
- Obtížnost WW I max. místa WW II.
- Řeka protéká poli a lesíky.
- Úsek je zajímavý pouze pro méně zdatné paddlery.
- Úsek končí u mostu ve Staré Roli kde je možné plavbu ukončit.

Druhá část úseku - Stará Role:
- 4,5 km
- Obtížnost WW I max. místa WW II.
- Řeka protéká Starou Rolí a Karlovými Vary.
- Úsek je vhodný pro ty, co chtějí dojet až do Ohře.
- Na soutoku s Ohří se špatně končí, je proto vhodné končit vl. pod mostem před soutokem nebo doplout po Ohři další 2 km až k jezu na říčním km 175,5.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 22.07.2024 12:50:00