Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Mnichovský potok - Soutok s Teplou

Délka: 6,4 km
Max. obtížnost: Těžší peřeje (WW2)
Vodočet Mnichov: Minimum 90 cm, optimum 100-120 cm, nad 130 cm se zvyšuje rychlost, obtížnost a nebezpečnost.

Pramenský potok je úzký, rychlý a nepřehledný. I když obtížnost většinou nepřesahuje WW2, není určitě vhodný pro začátečníky. Je třeba rychle reagovat na nečekané překážky a situace. Zastavení může být v rychlém proudu s minimem vracáků velmi problematické.

- První úsek dosahuje obtížnosti WW1.
- Druhý úsek, který začíná u druhého silničního mostu (kaplička) dosahuje obtížnosti až WW2 (WW2+). Druhý úsek je více z kopce a zastavení je zde obtížnější. Je třeba rychle reagovat na nečekané překážky v úzkém řečišti.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace