Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Vodní nádrž Stanovice - Soutok s Teplou

Délka: 3,0 km
Max. obtížnost: Těžší peřeje (WW2)
Vodočet Stanovice: Minimum 70 cm, optimum 80 - 90 cm (6 m3)

Splutí Lomnického potoka je obtížné z důvodu velkého spádu a úzkého kamenitého řečiště. Není prostor pro váhání a koupel je opravdu studená. Potok není vhodný pro začátečníky.

Obtížnost dosahuje až WW2+ a ve spodní části vás čekají tři nebezpečné jezy, které je třeba prohlédnou a případně zajistit. První z jezů je většinou nesjízdný s kameny ve velkém vývařišti. Doba splutí pro zkušeného jezdce je zhruba 30 min.

Lomnický potok je sjízdný pouze při organizovaném splouvání nebo při jarních táních a velkých deštích. Vodní stav je závislý na vypouštění z VD Stanovice.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 25.06.2024 0:40:00