Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Teplá - Poutov

Délka: 7,2 km
Max. obtížnost: Lehké peřeje (WW1)
Vodočet Teplička: Minimum 90 cm (raději 100 cm, záleží na poměru vody v Teplé a Pramenském potoce).

V nejhořejším úseku z obce Teplá protéká říčka Teplá úzkým korytem, které je plné meander a přírodních překážek (padlé stromy, nízké větve a pobřežní vegetace). Díky těmto překážkám může být úsek obtížný a zdlouhavý.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 15.04.2024 20:50:00

úsek: Poutov - Pramenský potok

Délka: 3,9 km
Max. obtížnost: Těžší peřeje (WW2)
Poutov - Pramenský potok:
Vodočet Teplička: Minimum 90 cm (raději 100 cm, záleží na poměru vody v Teplé a Pramenském potoce).
Za mostem u železniční stanice Poutov se řeka mírně rozšíří, zvětší se spád, začne zalesněná krajina a četné peřeje. V řečišti ubude překážek. Obtížnost je okolo WW1.
Asi 0,5 km na soutokem s Pramenským potokem začínají pěkné peřeje dosahující až k WW2. Úsek Poutov - Pramenský Potok je vodácky velmi hezký.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 15.04.2024 20:50:00

úsek: Pramenský potok - Bečov nad Teplou

Délka: 8,4 km
Max. obtížnost: Těžší peřeje (WW2)
Pramenský potok - Bečov nad. Teplou:
Vodočet Teplička: Optimum 80 cm, minimum 60 cm.

Od soutoku s Pramenským potokem je v říčce výrazně více vody. Koryto se rozšíří a obtížnost se pohybuje mezi WW1 a WW2.
Od železničního mostu protéká řeka asi 3,5 km PR Údolí Teplé, který končí u druhého silničního mostu. Zde je možné plavbu ukončit, nebo pokračovat do Bečova a dále.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 15.04.2024 20:50:00

úsek: Bečov nad Teplou - Teplička

Délka: 8,9 km
Max. obtížnost: Lehké peřeje (WW1)
Vodočet Teplička: Optimum 80 cm, minimum 55 cm.

Za Bečovem poklesne obtížnost na WW1. Teplá však stéle protéká krajinově hezkým údolím až do Tepličky.

POZOR začínají nepříjemné a nebezpečné jezy s velkými vývařišti.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 15.04.2024 20:50:00

úsek: Teplička - Březová

Délka: 9,6 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Za Tepličkou klesá obtížnost na ZW. Řeka se stává vodácky méně zajímavou.

Nad VN Březová protéká Teplá golfovým hřištěm. Ukončete plavbu nejpozději u ][s Cihelny. Další plavba po VN Březová znamená velmi problematické vystupování a parkování.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 15.04.2024 20:50:00

úsek: Březová - Soutok s Ohří

Délka: 8,1 km
Max. obtížnost: Lehké peřeje (WW1)
Vodočet Jánský most:
Minimum 5 m3, optimum 8-10 m3,
Nebezpečná vývařiště od cca 15 m3 pro nezkušené i méně. (Před vjezdem do navigace v Karlových Varech prohlédněte poslední 3 stupně u sanatoria Thermal !!!)

V úseku Březová - Ohře se každý rok pořádá ČPV, které končí na Ohři cca 1,5 km od soutoku u autobusových garáží v ulici Sportovní.

Úsek z Březové začíná přírodním peřejnatým úsekem WW1. Od hotelu Richmond je ale řeka sevřena kolmou a vysokou navigací ze které není většinou možné vystoupit. Charakter řeky se změní. Peřeje vystřídají stupně různé velikosti.

Nejtěžší jsou poslední 3 stupně s vývařišti u sanatoria Thermal. V kolmé navigaci je velmi problematický ústup z řeky i záchrana. Za VV NESJÍZDNÉ !!!

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 15.04.2024 20:50:00