Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Přehrada Nýrsko - Janovice nad Úhlavou

Délka: 16,0 km
Max. obtížnost: Lehké peřeje (WW1)
Vodočet VD Nýrsko min. 35 cm

Obtížnost Úhlavy pod přehradou Nýrsko se pohybuje okolo WW1. Říčka je úzká a rychlá. Jezdce navíc nenechají spát meandry v rychlém proudu a většinou vysoké sjízdné jezy.

Každý rok se zde začátkem září pořádají závody ČPV se zajištěným pouštěním vody z VD Nýrsko.

Úsek je se zkušenou posádkou sjízdný i na otevřených lodích.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 21.05.2024 20:40:00

úsek: Janovice nad Úhlavou - Ústí do Radbuzy

Délka: 72,1 km
Max. obtížnost:
Tento úsek řeky není ve Vodácké navigaci zpracován.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace