Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Dolní peklo - Ústí do Doubravy

Délka: 4,8 km
Max. obtížnost: Divoká voda (WW3)
Zlatý potok začíná pěkným přírodním asi 1 km dlouhým úsekem WW 2-3 (obtížnost závislá na vodním stavu). Za tímto úsekem následuje pokles obtížnosti na WW2 a za Třemošnicí na WW1.

Po projetí horního úseku začne být v korytě velké množství kolmých stupňů o výšce 0,5 - 2 m (především pak při průjezdu Třemošnicí), které jsou za přiměřeného vodního stavu sjízdné a poskytují výborný terén pro nácvik bufování.

Za VV však POZOR na vývařiště a problematické přenášení v navigaci.

Sjízdnost posoudíme:
- dle s stavu Doubravy z Pařížova - orientačně 2. SPA
- nebo dle nesjízdného můstku lesní cesty nad továrnou Hedvikov, přes který by měla téct voda.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 23.05.2024 13:50:00