Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Spálenec žel.st. - Blažejovice (Blanický Mlýn)

Délka: 4,6 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Klidný proudící a meandrující úsek. Sjízdné jen po deštích a za jarního tání.

Protéká NPP Prameniště Blanice. I když obtížnost není velká, úsek není vhodný pro začátečníky. Prudké meandy, případné zátarasy s padlých stromů v kombinaci s jarním počasím a nedostupnou silnicí, mohou splutí velmi ztížit.

Sjízdnost:
Sjízdnost úseku posoudit na místě. Orientačně je možné se řídit splavností úseku z Blažejovic.

Nebezpečí:
Pří VV pozor v prudce meandrujících úsecích.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace

úsek: Blažejovice (Blanický Mlýn) - Řepešínský Mlýn

Délka: 10,9 km
Max. obtížnost: Divoká voda (WW3)
Vodočet Blanický Mlýn: Minimum (100 cm) 110 cm, Optimum 120-130 cm, VV 140 cm

Úsek z Blažejovic je obtížný WW1(2), za Blanickým Mlýnem začíná obtížnost WW2-3.

Přehledné kaskády, obtížné jezy, napadané stromy. Celou cestu se budete pohybovat v krásném lesnatém údolí, které je součástí CHKO Šumava a spodní polovina i PR Na Soutoku.

Nebezpečí:
Splutí je vhodné pouze pro zkušené jezdce. Z údolí je velmi obtížný ústup. Z pravého břehu k silnici to je 1 – 3 km lesem do kopce na severovýchod! Při jarních splutích je třeba počítat s hlubokým sněhem v lese. Je proto vhodné se vybavit stejně jako pro jízdu nepřístupným kaňonem.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 22.06.2024 13:40:00

úsek: Řepešínský Mlýn - Vzdutí VD Husinec - Zákaz!!

Délka: 7,9 km
Max. obtížnost: Těžší peřeje (WW2)
Vodočet Podedvory: Minimum (70 cm) 75 cm

Od Horního Záblatí protéká řeka PP Blanice a postupně se více a více zařezává do lesnatého údolí. Po pravé straně řeky vede žlutá turistická značka a cesta. Případný ústup z řeky již není takový problém jako v předchozím úseku. Neznamená to však, že je vždy jednoduchý. V jarních měsících a chladném počasí proto dbejte na kvalitní oblečení a výbavu.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 22.06.2024 13:50:00

úsek: Vzdutí VD Husinec - Zákaz!! - VD Husinec

Délka: 3,0 km
Max. obtížnost: Klidná voda (ZWA)
Za cca 1 km nádrž na pitnou vodu - VD Husinec. ZÁKAZ PLAVBY.
Poslední možnost výstupu.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace

úsek: VD Husinec - Strunkovice nad Blanicí

Délka: 10,7 km
Max. obtížnost: Těžší peřeje (WW2)
Vodočet Husinec: Minimum 50 cm, optimum 6-12 m3

Od VD Husinec do Strunkovic teče řeka svižně přes občasné peřeje a dosahuje obtížnosti až WW2. V této části řeky se pravidelně pořádá ČPV Blanice.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 22.06.2024 13:50:00

úsek: Strunkovice nad Blanicí - Svinětice

Délka: 11,7 km
Max. obtížnost: Lehké peřeje (WW1)
Vodočet Husinec: Minimum 45 cm, optimum 5-10 m3

V úseku ze Strunkovic do Svinětic řeka meandruje, dosahuje obtížnosti WW1 a její obtížnost postupně klesá. I přes nízkou obtížnost je třeba zachovat pozornost. V meandrujícím toku vás občas překvapí hustě zarostlá místa. Za střední a vyšší vody je pro slabší jezdce jejich průjezd nebezpečný!!

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 22.06.2024 13:50:00

úsek: Svinětice - Ústí do Otavy

Délka: 33,2 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Vodočet Heřmaň: Minimum 35 cm.
Z pohledu WW turistiky a divoké vody je úsek z Bavorova až do soutoku s Otavou nevyužívaný.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 22.06.2024 13:50:00