Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Stráž pod Ralskem - Mimoň

Délka: 12,3 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Ploučnice je sjízdná už od hráze Horka ve Stráži pod Ralskem, prvních 5 km je ale nepříliš zajímavá úzká strouha, proto se většinou začíná až nad Průrvou Ploučnice.

Řeka je stále velmi úzká, šířka koryta nepřesahuje 5m.

Nad obcí Noviny pod Ralskem protéká pískovcovou soutěskou, která končí čtyřicet metrů dlouhým tunelem. Tento úsek se nazývá Průrva Ploučnice.

Po prolutí Novinami se řeka obloukem vyhýbá kopci Ralsko, který je dominantou zdejšího kraje. Bez větších překvapení doplujeme až do Mimoně.

POZOR, ŘEKA JE MOMENTÁLNĚ V PŘÍPRAVĚ. INFORMACE NEMUSÍ BÝT PLATNÉ. BUDEME RÁDI ZA UPŘESNĚNÍ, OPRAVY ČI AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 15.06.2024 18:50:00

úsek: Mimoň - Brennský mlýn

Délka: 21,3 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
V Mimoni je koryto řeky částečně regulované. Asi 2 km za městem ale regulace končí a začíná zde nejhezčí úsek Ploučnice.

Řeka je úzká, meandruje zaříznutým hliněným korytem a protéká územím minimálně zasaženým civilizací.

Přespat je možné v tábořišti Boreček

Za Borečkem řeka vtéká do CHKO Kokořínsko. Několik hodin opět meandruje pustinou v nivních loukách. V tomto úseku bylo v době sovětské okupace zakázáno vystupovat na břeh a o povolení plavby se muselo žádat (to nyní naštěstí neplatí).

Pozor na padlé stromy a náročnější plavbu v meandrech.

POZOR, ŘEKA JE MOMENTÁLNĚ V PŘÍPRAVĚ. INFORMACE NEMUSÍ BÝT PLATNÉ. BUDEME RÁDI ZA UPŘESNĚNÍ, OPRAVY ČI AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 15.06.2024 18:50:00

úsek: Brennský mlýn - Valkeřice

Délka: 34,8 km
Max. obtížnost:
Pod Brennský mlýnem řeka stále hodně meandruje, ale krajina se postupně víc a víc otevírá.

Před Českou Lípou se řeka srovná a protéká skrz město. Za ním následuje ještě pár kilometrů meandrů.

Od obce Stružnice dále řeka protéká již spíše zastavěnou krajinou.

Obvykle sjízdný úsek Ploučnice končí nad jezem ve Valkeřicích (kousek nad Františkovem).

POZOR, ŘEKA JE MOMENTÁLNĚ V PŘÍPRAVĚ. INFORMACE NEMUSÍ BÝT PLATNÉ. BUDEME RÁDI ZA UPŘESNĚNÍ, OPRAVY ČI AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 15.06.2024 18:50:00

úsek: Valkeřice - ústí do Labe

Délka: 15,8 km
Max. obtížnost: Lehké peřeje (WW1)
Poslední úsek Ploučnice není vodácky příliš využívaný. Je na něm velké množství nesjízdných jezů, které se špatně přenášejí. Ani krajinově není tento úsek zajímavý, protéká zastavěnou oblastí.

POZOR, ŘEKA JE MOMENTÁLNĚ V PŘÍPRAVĚ. INFORMACE NEMUSÍ BÝT PLATNÉ. BUDEME RÁDI ZA UPŘESNĚNÍ, OPRAVY ČI AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 15.06.2024 18:50:00