Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Znojmo - Krhovice

Délka: 15,2 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Ze Znojma do Krhovice je Dyje mírně tekoucí, široká a hodná, vhodná pro začátečníky.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 03.12.2023 15:40:00

úsek: Krhovice - Pasohlávky

Délka: 45,0 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
V úseku Krhovice až Hevlín, kde se nachází přírodní rezervace Meandry Dyje, nadchne svými zákruty, pocitem divokosti a odtržení od civilizace. Řeka zde několikrát protne státní hranici s Rakouskem.
Dále je pak možné doplout až do nádrže Nové Mlýny (Pasohlávky či kemp Merkur), kde plavbu ukončíme.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 03.12.2023 15:40:00

úsek: Pasohlávky - Nové Mlýny

Délka: 14,7 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Vodní nádrž Nové mlýny není vodácky zajímavá.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace

úsek: Nové Mlýny - Břeclav

Délka: 19,2 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Pod hrází Nové mlýny je řeka celoročně sjízdná, bez peřejí. Za obcí Bulhary je možné alternativně odbočit na umělý kanál Zámecké Dyje, která protéká Lednicko-valtickým areálem a u Ladné se vrátí zpět do hlavního koryta.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 03.12.2023 15:40:00

úsek: Břeclav - Ústí do Moravy

Délka: 22,9 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Dyje pod Břeclaví teče z velké části po hranice s Rakouskem. Mírně proudící řeka beze jezů a peřejí protéká opuštěnými lužními lesy se spoustou slepých ramen a kanálů. Nejsou zde občerstvení ani oficiální tábořiště (naberte si předem pitnou vodu). Doplout se dá až do Moravy, vhodné výstupní místo je u mostu jeden kilometr po soutoku s Moravou.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 03.12.2023 15:40:00