Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Znojmo - Krhovice

Délka: 15,2 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Ze Znojma do Krhovice je Dyje mírně tekoucí, široká a hodná, vhodná pro začátečníky.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 15.06.2024 5:40:00

úsek: Krhovice - Pasohlávky

Délka: 45,0 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
V úseku Krhovice až Hevlín, kde se nachází přírodní rezervace Meandry Dyje, nadchne svými zákruty, pocitem divokosti a odtržení od civilizace. Řeka zde několikrát protne státní hranici s Rakouskem.
Dále je pak možné doplout až do nádrže Nové Mlýny (Pasohlávky či kemp Merkur), kde plavbu ukončíme.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 15.06.2024 5:40:00

úsek: Pasohlávky - Nové Mlýny

Délka: 14,7 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Vodní nádrž Nové mlýny není vodácky zajímavá.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace

úsek: Nové Mlýny - Břeclav

Délka: 24,7 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Pod hrází Nové mlýny je řeka celoročně sjízdná, bez peřejí.
Za obcí Bulhary vodáci obvykle odbočují přes stavidlo na umělý kanál Zámecké Dyje. Ta nejprve meandruje lesem, hrozí větve či popadané stromy. V druhé části pak protéká kolem areálu Lednického zámku. Po soutouku se Starou Dyjí plavba pokračuje po ní a poté se opět napojí zpět do Dyje, po které se pokračuje dále.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 15.06.2024 5:40:00

úsek: Břeclav - Ústí do Moravy

Délka: 22,9 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Dyje pod Břeclaví teče z velké části po hranice s Rakouskem. Mírně proudící řeka beze jezů a peřejí protéká opuštěnými lužními lesy se spoustou slepých ramen a kanálů. Nejsou zde občerstvení ani oficiální tábořiště (naberte si předem pitnou vodu). Doplout se dá až do Moravy, vhodné výstupní místo je u mostu jeden kilometr po soutoku s Moravou.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 15.06.2024 5:40:00