Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Pramen Moravy - Hanušovice

Délka: 27,0 km
Max. obtížnost: Divoká voda (WW3)
Tento úsek Moravy není ve Vodácké navigaci prozatím zpracovaný.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace

úsek: Hanušovice - Chromeč

Délka: 20,0 km
Max. obtížnost: Lehké peřeje (WW1)
V tomto úseku je Morava rychlejší, obtížnost dosahuje až k WW1. Vyskytují se občasné peřejky.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 24.06.2024 21:00:00

úsek: Chromeč - Postřelmov

Délka: 5,9 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Dva jezy (Chromeč a Kulíkův splav) odebírají postupně vodu, která se všechna vrací až nad Postřelmovem, proto je na tomto úseku vždy méně vody.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 24.06.2024 21:00:00

úsek: Postřelmov - Moravičany

Délka: 25,9 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Řeka se v tomto úseku již zklidňuje. Časté jsou meandry a mohou se vyskytnout napadané stromy. Břehy jsou obvykle hodně zarostlé. Tento úsek bývá skoro vždy sjízdný s dostatkem vody.
Od Mohelnice protéká Morava oblastí CHKO Litovelské Pomoraví. Je nutné respektovat pravidla splouvání.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 24.06.2024 21:00:00

úsek: Moravičany - Litovel

Délka: 11,0 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Řeka protéká oblastí CHKO Litovelské Pomoraví. Je nutné respektovat pravidla splouvání.

CELOROČNĚ je možné plout od Mohelnice po Litovel po hlavním toku Moravy, od Litovle po jez Hynkov po Malé Vodě a od jezu Hynkov po Olomouc po Mlýnském potoce (zvolte MORAVA PŘES MALOU VODU ve Vodácké Navigaci).

V OBDOBÍ OD 1. SRPNA do 31. BŘEZNA je možné plout od Litovle po jez Hynkov po hlavním toku Moravy(zvolte MORAVA ve Vodácké Navigaci).

Více informací a PDF mapu najdete na stránkách CHKO Litovelské Pomoraví

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 24.06.2024 22:30:00

úsek: Litovel - Hynkov

Délka: 10,5 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Pozor, tento úsek je možné splouvat pouze v období v období od 1. srpna do 31. března.
Řeka zde hodně meandruje a dejte pozor na napadané stromy.

Od Mohelnice do Olomouce protéká Morava oblastí CHKO Litovelské Pomoraví. Je nutné respektovat pravidla splouvání.

CELOROČNĚ je možné plout od Mohelnice po Litovel po hlavním toku Moravy, od Litovle po jez Hynkov po Malé Vodě a od jezu Hynkov po Olomouc po Mlýnském potoce (zvolte MORAVA PŘES MALOU VODU ve Vodácké Navigaci).

V OBDOBÍ OD 1. SRPNA do 31. BŘEZNA je možné plout od Litovle po jez Hynkov po hlavním toku Moravy(zvolte MORAVA ve Vodácké Navigaci).

Více informací a PDF mapu najdete na stránkách CHKO Litovelské Pomoraví

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 24.06.2024 22:30:00

úsek: Hynkov - Olomouc

Délka: 16,5 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Pozor, tento úsek Moravy není možné splouvat. Od Hynkova do Olomouce je nutné plout Mlýnským náhonem

Tento úsek není ve Vodácké navigaci zpracovaný.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace

úsek: Olomouc - Ústí do Dunaje

Délka: 220,0 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Tento úsek Moravy není ve Vodácké navigaci prozatím zpracovaný.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace