Aktuální sjízdnost řeky

úsek: Pramen Jizery - ú. Jizerky (Safíráku)

Délka: 14,1 km
Max. obtížnost: Divoká voda (WW3)
Tento úsek není vodácky využívaný a zatím není ve Vodácké navigaci zpracovaný.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace

úsek: ú. Jizerky (Safíráku) - Na Mýtě

Délka: 8,9 km
Max. obtížnost: Divoká voda (WW5)
Jízdu po Jizeře je vhodné začít již na pravostranném přítoku Jizerce (vodáky též nazývané Safírák):

Jizerka – Safírák (alternativní start)
Obtížnost: WW4-5+ (dle vodních stavů)
Úsek: ][s Jizerka (chata Stará pila), GPS: 50.81974, 15.34745 – ú. do Jizery (2 km)
Vodočet: Jizerka min. 60 cm (70 cm VV)

- Obtížnost Safíráku hodně záleží na vodě. Splutí je opravdu těžké z hlediska délky, počasí i teploty, která bývá vždy nízká). Za VV nesjízdné, za nízké vody také nesjízdné.
- Po stezce podél potoka se dá dojít s lodí na rameni až k Jizeře. Případně i kratší cestou přímo z parkoviště po červené. V lesní pravotočivé zatáčce odbočit vlevo do průseku, který vede až na lávku přes Safírák 200 m od soutoku s Jizerou.
- Vodočet musí ukazovat minimálně nějakých 60 cm (každý centimetr navyšuje průtok geometricky nahoru, to znamená že 70 cm je už "Waterloo").
- Úzké a rychlé, velký spád, téměř není možné zastavit ve vracáku!
- Není vhodné jet v mnohačlenné skupině (optimální jsou 4 padleři).
- Pozor na překážky – stromy v korytě.
- Konec Safíráku poznáte jistě. Přijedete k hraně cca 2 m skoku a následuje soutok s Jizerou, kde si oddechnete.

Jizera - horní extrémní úsek
Orientační určení sjízdnosti (nemá on-lime vodočet.):
Odečti vodočet: Jablonec n. J. - vodočet: Mumlava = (15) 20 m3
Sjízdnost lze posoudit i dle webkamery: Kořenov

Jedná se o extrémní úsek vhodný pouze pro experty!!!
V žádné případě se nejedná o úsek pro začátečníky. Je nutné mít s takovou vodou důkladné zkušenosti:
- nízká dostupnost ze silnice,
- časová náročnost,
- nelze plavat,
- problém se záchranou,
- i při jízdě ve skupině musí každý jet sám za sebe.

Celý úsek je zvláště problematický při jarním tání. Na březích leží často i 1 m sněhu. Přenášení a prohlížení je pak v zásadě nemožné.

První část WW3 až 4+ (postupný nárůst obtížnosti)
Úsek Jizery od soutoku s Jizerkou (Safírákem) je zpočátku relativně lehký (WW3). Postupně však obtížnost narůstá. Objeví se první zlomy a již zhruba 1 km před železničním mostem začíná další zvýšení obtížnosti.

Druhá část WW4 až 5+ (WW6)
Od železničního mostu začíná extrémní úsek až k soutoku s Mumlavou. Kdo měl problémy již před mostem, neměl by pokračovat dále.
- Přímo za železničním mostem je jez s balvaništěm (jezdí se dle vodního stavu zleva doprava).
- Následuje katarakt, který spíše „smažíme“ vlevo. Údajně je vpravo sifon, ale je tam takové šutroviště, že je to lepší nezkoušet. WW5 až 5+ nebezpečné!!! Obrovské balvany, veliký spád, velké množství válců.
Pozn. Stanďoch: „Je to taková honička, že když to porovnám se schodama na Čerťácích, máš čas si na nich oloupat banán.“
- Další peřeje jsou souvislé a bezprostředně navazují.
- Cca 1 km pod železničním mostem začíná další katarakt – obrovská peřej do pravotočivé zatáčky. Voda žene na levý břeh, ale je třeba se neustále tlačit doprava. Uprostřed velký šutr, který kouká z vody. Je dobré ho objíždět zprava. I přesto, že je poměrně vidět mnozí vodáci ho trefují – velmi obtížné místo!! Ve spodní části vlevo obrovské válce (za VV nepustí)!!
- Následuje menší most, sjízdný jez a poté již začíná obec Kořenov.
- Na začátku Kořenova opravený jez! Případné přenášení vlevo.
- Následuje silniční most, který upozorní na blížící se Cutisin.
- POZOR je třeba včas přistát před vodopádem u továrny Cutisin – nutné prohlédnout!!!
- Cutisin skok, za VV nesjízdné – nebezpečné vývařiště!!! Jinak sjízdné dle aktuální situace (např. ze středu doleva nebo za menší vody vpravo, kam je ale těžší se dostat).
- Soutok s Mumlavou a konec extrémního úseku.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď nejsou informace
Raft nejsou informace

úsek: Na Mýtě - Vilémov

Délka: 5,2 km
Max. obtížnost: Divoká voda (WW4)
Koryto je zde již dostatečně široké a padlé stromy v řečišti jdou většinou objíždět. I tak je ale třeba mít se na pozoru.

Vodočet Jablonec nad Jizerou min. (65) 70 cm

Ostrov hrůzy
- Asi po 1 km za zatáčkou vpravo je Ostrov hrůzy.
- Zvýšení obtížnosti zhruba o jeden stupeň. V pravém rameni sifon, v levém několik válců s posledním největším, který je nutno projet úplně vlevo.
- Průjezdnost obou ramen závisí na vodních stavech a aktuálním zatarasení.
- Průjezdnost Ostrova hrůzy se dá posoudit i z parkoviště nad ním. Pozor na autobusový efekt!

Nebezpečí za VV
- Za vyšších stavů se pod Ostrovem hrůzy tvoří silné válce. Při troše pozornosti se jim však dá vyhnout.
- Pozor na jez ve Vilémově, za VV velké vývařiště.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 18.06.2024 13:50:00

úsek: Vilémov - Bítůchov

Délka: 33,5 km
Max. obtížnost: Divoká voda (WW3)
Pro svoji relativně nízkou obtížnost a velké množství vysokých jezů je tato část Jizery z pohledu WW ježdění nezajímavá.

Vodočet Jablonec nad Jizerou min. (50) 60 cm

- Zpočátku obtížnost WW I – II.
- Zajímavé místo, stupeň a “soutěska” (cca 100 m) je v Poniklé asi 200 m za jezem 2,7 m (WW2-3). Pro vodáky ukolébaného poklidnou vodou nad jezy může být toto místo nečekaným překvapením.
- Od ústí Jizerky WW I.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 18.06.2024 13:50:00

úsek: Bítůchov - Podspálov

Délka: 3,1 km
Max. obtížnost: Divoká voda (WW4)
Nástupní místo vp. v Bítouchově u čističky. Po necelém kilometru vysoký jez a zvýšení obtížnosti.

Vodočet: Dolní Sytová min. (20) 25 m3/s

Riegrovka:
- Pod jezem (4,5 m) v Bítouchově následuje zvýšení obtížnosti na WW3-4 (WW5) .
- Pozor za VV!!!
- Kameny a válce v úseku cca 500 m, vhodné prohlédnout.
- Pod úsekem ještě několik balvanitých stupňů
- Výstup vp. u ústí. Kamenice.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 18.06.2024 13:50:00

úsek: Podspálov - Železný Brod

Délka: 3,6 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Tento úsek je obvykle celoročně sjízdný. Jizera zde sice protéká otevřeným údolím, stále si ovšem zachovává charakter tekoucí řeky. Vodácky zajímavé místo je cvičná peřej Paraplíčko hned na začátku úseku a sjízdný jez na Malé Skále. U jezu Splzov je za nižší vody možné pokračovat náhonem - vyhnete se tak úseku pod jezem kde je málo vody.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 18.06.2024 13:50:00

úsek: Železný Brod - Malá Skála

Délka: 6,2 km
Max. obtížnost: Proudící voda (ZWC)
Tento úsek je obvykle celoročně sjízdný. Jizera zde sice protéká otevřeným údolím, stále si ovšem zachovává charakter tekoucí řeky. Vodácky zajímavé místo je cvičná peřej Paraplíčko hned na začátku úseku a sjízdný jez na Malé Skále. U jezu Splzov je za nižší vody možné pokračovat náhonem - vyhnete se tak úseku pod jezem kde je málo vody.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 18.06.2024 13:50:00

úsek: Malá Skála - Dolánky

Délka: 8,9 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Vodácky nejvíce využívaný úsek, který je obvykle celoročně sjízdný. Jizera zde sice protéká otevřeným údolím, stále si ovšem zachovává charakter tekoucí řeky. Podél řeky vede cyklostezka, místní půjčovny často nabízejí zajímavou kombinaci vody a koloběžek. Většina vodáků končí splutí právě v Dolánkách.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 18.06.2024 13:50:00

úsek: Dolánky - Přepeře

Délka: 6,2 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Většina vodáků končí v Dolánkách, ale cestu je možné prodloužit, projet Turnovem a skončit v Přepeřích či Svijanech.
Jedinou komplikaci na tomto úseku představují jezy, které se musí přenášet.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 18.06.2024 13:50:00

úsek: Přepeře - Benátky n. J.

Délka: 57,2 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Po Jizeře je možné dojet až do jejího ústí do Labe. Řeka má v tomto úseku již nížinný charakter. Většinou se voleje střídají s jezy. Místy je ale možné narazit i na malou peřejku. Jezy jsou bohužel převážně nesjízdné a musí se přenášet. Na celém úseku je minimum kempů.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Nesjízdný - málo vody
Raft Nesjízdný - málo vody
aktualizováno 18.06.2024 13:50:00

úsek: Benátky n. J. - Ústí do Labe

Délka: 19,3 km
Max. obtížnost: Mírně proudící voda (ZWB)
Z Benátek nad Jizerou je možné doplout za jeden den až do ústí Jizery do Labe. Výhodou tohoto úseku je celoroční sjízdnost. Střídá se zde otevřená krajina s lesem, občas proplujete menší vesnicí či chatovou osadou. Břehy jsou snadno přístupné, často se schůdky či malými moly.

Aktuální sjízdnost úseku

Loď Sjízdný
Raft Sjízdný
aktualizováno 18.06.2024 13:50:00